Q?

Co Brexit oznacza dla brytyjskich firm do tej pory

A.

Nic jeszcze się nie zmieniło. Do końca listopada pojawi się wyraźniejszy obraz dla brytyjskiego biznesu. Jeśli zarówno Wielka Brytania, jak i UE zdecydują się na tzw. Twardy Brexit, nadal cała pozostała działalność może być kontynuowana między Wielką Brytanią a innym krajem UE z dodatkowymi zasadami z obu stron.

Jeśli zarówno Wielka Brytania, jak i UE zdecydują się na tzw. Miękki Brexit, wówczas prawie żadnych zmian nie będzie.

Proszę śledzić naszą stronę, a my zaktualizujemy w odpowiednim czasie.

ACCA

Q?

Na jaką emeryturę mogę liczyć w UK?

A.

Podstawowa brytyjska emerytura, to w przeliczeniu na złotówki około 3 300 zł. Jest stała, rok w rok podnoszona i na jej wielkość nie ma wpływu wysokość opłacanych składek.

Q?

Kiedy przysługuje mi brytyjska emerytura?

A.

W Wielkiej Brytanii już po 10 latach odprowadzania składek i osiągnięciu wieku emerytalnego ubezpieczony nabiera prawa do brytyjskiej emerytury państwowej. Wysokość emerytury państwowej zależy od liczby lat, w ciągu których składki systematycznie trafiały do National Insurance.

Q?

Co z pobytem w polskim szpitalu nie bedac w ZUS?

A.

W przypadku zagrożenia życia pacjent posiadający ubezpieczenie w Unii Europejskiej i kartę czyEHIC może skorzystać z leczenia w miejscu, w którym aktualnie przebywał w momencie zdiagnozowania choroby lub nastąpienia wypadku. Dodatkowo pacjent może skorzystać z usług takiego szpitala, który jego zdaniem posiada lepsze warunki i doświadczenie w leczeniu jego specyficznego schorzenia lub pozostać w Polsce aby zachować ciągłość leczenia u tego samego specjalisty.

Q?

Czy mogę leczyć sie w Polsce nie bedac w ZUS?

A.

Tak. Każdy posiadacz Europejskiej Karty Zdrowia (EHIC) i opłacający składki ubezpieczeniowe może korzystać z usług medycznych na terenie całej Unii Europejskiej. Bez problemu może udać się do lekarza pierwszego kontaktu, otrzymać receptę oraz w przypadku zdarzeń losowych zostać przetransportowanym na SOR lub do szpitala i skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej.

Q?

Jaka jest kwota wolna od podatku?

A.

Kwota wolna od podatku odnosi się wyłącznie do osób fizycznych, jak pracownik bądź dyrektor (który może prowadzić zarząd bez rejestrowania się jako pracownik). Wynosi ona GBP 9.440 (czyli ok 47 200 zł rocznie).

Q?

Kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy od zarobków pracownika/ dyrektora spółki?

A.

W Wielkiej Brytanii płacimy podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero gdy pracownik / dyrektor spółki przekroczy kwotę wolną od podatku, która wynosi obecnie 10 600 funtów czyli ok. 59 000 zł rocznie. Podatek naliczany jest od nadwyżki. Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli zarabiam miesięcznie nie więcej niż 4 900 zł zapłacę 0 % podatku dochodowego! Jeżeli natomiast zarabiam np 5 500 zł wtedy zapłacę 20 % od nadwyżki kwoty wolnej od podatku: (5 500 zł – 4 900 zł) * 20 % = 600 zł * 20% = 120 zł.

Q?

Kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy spółki?

A.

Podatek dochodowy spółki Corporation Tax od zysku, w wysokości 20% (po odliczeniu wszystkich kosztów), jest płacony 9 miesiecy po zakonczeniu roku finansowego firmy. Urzad skarbowy odpowiednio wcześniej przypomina o terminach rozliczeń.

Q?

Mam oddział brytyjskiej firmy w Polsce. Gdzie płacę podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?

A.

W przypadku posiadania oddziału spółki podatek dochodowy płacony jest w kraju, w którym uzyskało się dochody. Działając na terenie Polski płacimy podatek jedynie od dochodów uzyskanych w Polsce (według zasad prowadzenia księgowości w Polsce).

Q?

Czy koszty poniesione w Polsce, jak telefon czy wynajem biura mogę wliczać w koszta działalności w Anglii?

A.

Tak, wszelkie koszta poniesione w Polsce i związane z prowadzoną działalnością zmniejszają podstawę opodatkowania.

Q?

Czy w koszty działalności w Anglii można wliczyć paliwo i serwis auta?

A.

Serwis samochodu można wliczyć w koszta prowadzonej działalności. Natomiast w przypadku kosztów paliwa mogą być one wliczone tylko jeśli jest to samochod poruszający się po UK lub po różnych krajach Unii. W przypadku gdy będzie on używany wyłącznie w Polsce można odliczyć jedynie część przejechanych kilometrów.

Q?

Czy mogę zarejestrować samochód z polski na firmę w Anglii?

A.

Tak, samochód z Polski można zaliczyć do środków trwałych firmy w Anglii.

Q?

Czy mogę wystawić faktury klientowi poza Unią Europejską?

A.

Tak, jednak kwota na fakturze nie może uwzględniać podatku VAT.

Q?

Czy musze zakładać konto w Funtach w angielskim banku?

A.

Prowadząc działalność gospodarczą należy posiadać konto biznesowe. Klient sam decyduje czy chce je otworzyć w Wielkiej Brytanii (wymagana osobista wizyta w UK) czy w Polsce. Aby otworzyć konto w złotówkach niezbędne jest posiadanie Apostille (notarialne poświadczenie dokumentów).

Q?

Co to jest numer NIN i czy muszę teraz wyjechać do Wielkiej Brytanii aby go wyrobić?

A.

National Insurance Number, czyli indywidualny numer ubezpieczenia społecznego jest to polski odpowiednik numeru NIP i PESEL w jednym. Jest on niezbędny do identyfikacji składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz emerytalny.

 

Aby więc uzyskać brytyjską emeryturę przedsiębiorca jest zobligowany do wyrobienia NINu. Zaleca się wyjechać do Anglii w ciągu pierwszego roku od czasu rejestracji firmy. Do tego czasy przedsiębiorca otrzymuje tzw. Temporary NIN (tymczasowy numer ubezpieczeniowy).

Q?

Chcę zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii, czy muszę otwierać oddział w Polsce?

A.

W przypadku świadczenia usług niematerialnych bądź sprzedaży internetowej nie istnieje wymóg otwarcia odziału w Polsce.

 

Jeżeli natomiast działalność wymaga fizycznej obecności w Polsce (np. sklepu stacjonarnego), wtedy otwarcie oddziału jest konieczne. Nie posiada on odrębnej osobowości prawnej więc tym samym nie podlega przepisom prawa polskich spółek, może jednak korzystać z ich przywilejów tj. rejestracja VAT, licencje, zezwolenia.

Q?

Jak wysoki musze mieć kapitał zakładowy, aby otworzyć spółkę LTD?

A.

Kapitał zakładowy w spółce LTD jest deklarowany, co oznacza, iż nie ma obowiązku wpłacania go na konto firmowe jak w polskich spółkach z o.o. Standardowy kapitał początkowy to GBP 1,000.00 podzielonych na 1 000 akcji po GBP 1.00 każda.

Q?

Czy muszę znać język angielski, aby otworzyć spółkę w Wielkiej Brytanii?

A.

Wszelkie sprawy prowadzone są przez biuro księgowe przez internet w języku polskim. Kontakt z urzędem wymagany jest jedynie w celu wyrobienia numeru NIN (numer ubezpieczenia społecznego). Nasze biuro na życzenie klienta może umówić spotkanie w urzędzie wraz z asystą tłumacza.

Q?

Czy muszę mieszkać w Wielkiej Brytanii żeby uruchomić Spółkę?

A.

Właściciel/wspólnik spółki LTD mieszkający na terenie Unii Europejskiej, może prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym kraju Unii. Przedsiębiorca ten może, zatem mieszkać w Polsce a prowadzić swoje interesy w Wielkiej Brytanii.

 

Wolność gospodarcza jest regulowana i chroniona przez unijne przepisy.

 

Rezydentem (mieszkańcem) Anglii musi być natomiast osoba samozatrudniona- self employed.

 

Q?

Przewodnik po głównych formularzach HMRC wynagrodzeń dla małych firm

A.

Wypełnianie formularzy zgłoszenia stanowi część codziennych spraw związanych  z prowadzeniem małej firmy i zaskakująco dużą część czasu poświęconego administracji firmy obejmuje wypełnienie (lub podpisanie) całości formularza HMRC.
Mając to na uwadze, przedstawiamy Państwu nasze podsumowanie - niektóre z kluczowych dokumentów firmy będzie można poznać po utworzeniu nowej firmy. Najprawdopodobniej twój księgowy powinien sobie poradzić z większością z tych formularzy wypełnianych  w Twoim imieniu.
Dla szczegółowych informacji, po pierwsze zawsze skontaktuj się z księgowym, jeśli nie jesteś pewien jakie informacje należy obowiązkowo przedstawić a szczegółowych informacji udzieli firma Financial Republic.
P45 - Prawdopodobnie najbardziej znany formularz, P45 jest wydawany pracownikowi, gdy kończy mu się czas zatrudnienia. Dokument ten zawiera informacje dotyczące wszystkich podatków i innych potrąceń dokonywanych w ciągu bieżącego roku podatkowego.
Formularz ten jest 4-częściowy, pierwsza część jest wysyłana do HMRC przez pracodawcę, pozostałe zaś części są zatrzymywane przez pracowników wychodzących.
Gdy pracownik rozpoczyna nową pracę, powinny oni nowe części strony pracodawcy 2 i 3 P45, część 1A i zachować dla własnych potrzeb.
P46 – wypełnia się go, gdy nowy pracownik nie posiada P45.
To ma zastosowanie jeśli pracownik utracił P45 lub jeśli pracuje po raz pierwszy. Ponadto ten formularz powinno być stosowany, jeżeli nowy pracownik jest nadal zatrudniony w obecnym miejscu pracy, jak również pracuje dla Ciebie, lub pracownik jest stażystą na czas określony.
P46 (CAR) - Należy wypełnić, jeśli pracownik korzysta z samochodu służbowego lub zmiany samochodu zostały spowodowane przez pracodawcę. Formularz ten powinien również być stosowany, jeżeli pracownik korzysta już dłużej  z samochodu, lub masz zapewnić pracownikowi bezpłatne paliwo i wcześniej nie poinformowałeś Her Majesty Revenue Custom (HMRC) o tym fakcie.
P60 - jest to zaświadczenie końca roku podatkowego. Zawiera ono szczegóły całkowitej zapłaty dla każdego pracownika, wraz z całkowitym podatkiem od wynagrodzeń i potrąceń dokonanych z tytułu ubezpieczenia.
P60 należy przedłożyć każdemu pracownikowi 31 maja po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego (zakładając, że pracowali dla Ciebie 5 kwietnia tego samego roku podatkowego).
P11D - jest to zwrot kosztów i korzyści.
Formularz ten wyszczególnia gotówki ze wszystkich korzyści i kosztów pracodawcy, pod warunkiem że każdy może mieć "odpowiedniego" pracownika w ciągu ostatniego roku podatkowego. "Odpowiedni" pracownik to ktoś, kto zarobił £ 8500 lub więcej w ciągu roku podatkowego (w tym wartość wszystkich kosztów i korzyści).
P11D musi być wypełniony i złożony do HMRC do 6 lipca każdego roku, a jego odpisy muszą być przedstawione każdemu pracownikowi.  Niektórzy pracodawcy mogą wymagać również wypełnienia formularzy P11D (b), które wskazują Class1A - składki na ubezpieczenie społeczne (NIN) w sprawie kosztów i korzyści.
Jeśli pracodawca stwierdził, na formularzu 35 że Nie Dotyczy P11D (b) wynika z tego że w następstwie formularz nie musi być wniesiony do HMRC.
P9d - jest podobny do P11D, lecz zawiera szczegóły kosztów oraz świadczeń dostarczanych przez pracowników (nie dyrektorów) którzy zarobili mniej niż £ 8500 w roku podatkowym. Formularz P11D należy stosować w przypadku wszystkich innych pracowników.

P11 - "Odliczenia” który należy wypełnić i utrzymywać przez cały rok podatkowy, w odniesieniu do każdego pracownika (z pewnymi wyjątkami).
P14 - Podsumowanie na koniec roku dla każdego pracownika, który został zobowiązany wypełnić formularz P11. Formularz P14 należy wypełnić przy użyciu informacji zapisanych na formularzach P11 w trakcie roku podatkowego Strona 3 z P14 jest certyfikatem  P60
P35 - Koniec rocznego zwrotu zakończony w roku przez wszystkich pracodawców.
Formularz ten jest podstawą całkowitego odliczenia podatku i ubezpieczenia NIN dla każdego pracownika w ciągu poprzedniego roku podatkowego. Należy przedłożyć go HMRC 19 maja każdego roku.
Self Assessment Tax Return - Personalne zeznanie podatkowe.
Ten formularz należy wypełnić, jeśli otrzymasz formularz z HMRC, lub jeśli osiągasz dochody, od których podatek musi być zapłacony. Dokumenty muszą być zwrócone do dnia 31 października ., i zaś on-line do dnia 31 stycznia
W obu przypadkach wszystkie należności wynikające z podatku należy zwrócić do dnia 31 stycznia

 

Q?

Czy Child Benefit jest wolny od podatku?

A.

Tak, Child Benefit jest zasiłkiem w pełni wolnym od wszelkich podatków.

Q?

Czy to prawda, że spółka pomoże nam się obronić, przed najwyższym, 40% podatkiem?

A.

Zgadza się, Znajomość systemu działania spółki, umożliwia nam skuteczną obronę przed najwyższym, aż 40-sto procentowym progiem podatkowym.

Q?

Czy po założeniu, przez Państwa firmę, dla nas spółki, możemy dalej liczyć na jakąś formę doradztwa lub pomocy?

A.

Oczywiście! Zapewniamy pełne doradztwo, pomoc przy opracowywaniu planu podatkowego oraz możemy również pilnować terminu rozliczeń.

Q?

W jaki sposób można u Was dokonać rejestracji spółek?

A.

Rejestracji spółek można u nas dokonywać telefonicznie, mailowo, lub osobiście, co też najbardziej polecamy.

Q?

Czy warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii i jeśli tak, to dlaczego?

A.

Jak najbardziej warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii. Powodów jest wiele, ja pozwolę sobie przedstawić te najistotniejsze:

  1. W krajach Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo, której jest jednym z najbardziej "przyjaznych" na świecie dla spółek i różnego rodzaju przedsiębiorstw.
  2. Bardzo prosty system podatkowy
  3. Wielka Brytania nie posiada tak wielu podatków jak większość krajów Europy, a co za tym idzie, znacznie prościej jest tu prowadzić działalność
  4. Jest tu wiele ulg podatkowych
  5. W krajach UK jest bardziej dopracowane prawo dotyczące różnych spółek. Ułatwia to znacznie prowadzenie spółki oraz zapewnia spore oszczędności na podatkach
  6. Wielka Brytania jest bardzo otwarta na różne formy przedsiębiorstw i spółek, ułatwiając prosperowanie nie tylko wielkim koncernom, ale także małym, rodzinnym firmą.

Q?

Co mi da założenie spółki?

A.

Spółki, dzięki swej strukturze, umożliwiają nam korzystny podział zysków, dający znaczne oszczędności na podatkach.

Q?

Jak założyć legalną spółkę z.o.o w Wielkiej Brytanii.

A.

Spółka z.o.o jest jednym z wielorakich sposobów, na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii. Niemniej w opozycji do innych możliwych rodzajów przedsiębiorstw, dla przykładu fizycznych zajmujących się działalnością gospodarczą albo spółek osobowych, tudzież związków nie wykazujących stricte osobowości prawnej, jak członkowie klubów, to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są podmiotem gospodarczym w znaczeniu prawa odrębnym kapitałowo od jej udziałowców, albo członków akcjonariuszy, czy również zarządu.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rejestruje się poprzez rejestrację w Companies House. Nadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością winna również składać na bieżąco adekwatne informacje zgodne z dokumentacją dla Companies House, celem należytej konfiguracji i archiwizacji, oraz rok rocznie, nieustannie aktualizować gromadzone w powyższej instytucji dane na temat. Instytucja ów dokonuje bowiem niezbędnych działań gromadzenia dokumentacji, na potrzeby wymagań obowiązkowych, rok rocznych rozliczeń z tytułu obowiązku podatkowego na rzecz HM Revenue and Customs.

Zalety założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Ltd) w Wielkiej Brytanii.

W przypadku rejestracji takiej spółki na obszarze jurysdykcji Wielkiej Brytanii, niezbędną maksymalną kwotą do jakiej spółka ponosi odpowiedzialność finansową jest tylko suma wkładów akcjonariuszy albo udziałowców, wniesiona w poczet kapitału założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z chwila zarejestrowania takiej spółki, firma zaczyna istnieć zupełnie nowy podmiot, inny do jej partnerów w przypadku wcześniejszej upadłość poprzedniej formacji. Ów nowy podmiot to nie tylko własna nazwa, lecz adres i zasoby kapitałowe, ponadto też takiej kompanii są chronieni przed odpowiedzialnością kapitałową.

Istnieje zdecydowane rozgraniczenie pomiędzy majątek osobistym udziałowców, akcjonariuszy spółki a majątkiem firmy. Tym to sposobem udziałowcy i akcjonariusze spółki, mogą chronić się przed ewentualnym stratami lepiej aniżeli w przypadku firm o innej strukturze, jako że kiedy spółka nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wtedy płatność upadłościowego długu może być nieograniczona, co może doprowadzić do bankructwa udziałowców.

Q?

Kiedy rejestrowac spółkę Ltd, a kiedy samozatrudnienie – self-empoloyed

A.

Jeśli jesteś samozatrudniony, zapewne co roku nerwowo oczekujesz na miesiąc styczeń, kiedy nadchodzi czas rozliczenia i płacenia podatku, co wiąże się z kompletowaniem wszystkich, nawet najmniejszych rachunków, aby zapłacić nieco mniej podatku niż poprzednio. Nie lepiej jednak zaplanować rok podatkowy i bezstresowo oprzeć działalność gospodarczą o spółkę Ltd?

W ten sposób, w miejsce gorączkowego wyszukiwania drobnych oszczędności na ostatnią chwilę, będziemy mogli przygotować bardziej systemowe rozwiązanie, a mianowicie zamianę naszej działalności gospodarczej na spółkę Limited potocznie zwaną Ltd. Ltd nie takie straszne Wielu osobom spółka Ltd wydaje się skomplikowana i droga w prowadzeniu, w porównaniu z polską Spółką z o.o.

Nic bardziej mylnego. Brytyjskie wymogi prawne i podatkowe sprawiają, ze założenie i prowadzenie małej firmy Ltd nie będzie dużo bardziej uciążliwe niż operowanie jako self-empoloyed (samozatrudniony). Urok spółki Limited kryje się w liczbach, a dokładniej w oszczędnościach, które jesteśmy w stanie osiągnąć, zmieniając formę działalności. Trzy podstawowe korzyści to: nie opłacanie NIC Class 4, oszczędność na podatku dochodowym (Income tax) – szczególnie przy wyższych zarobkach, ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania. Policz, ile zyskasz NIC Class 4 to ubezpieczenie społeczne płacone przez wszystkich samozatrudnionych.

Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale oprócz podatku dochodowego w wysokości 20 proc. płacimy obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w wysokości 9 proc. Oznacza to, że Królowa brytyjska możne zabrać nam prawie 1/3 wypracowanego przez nas dochodu. Income Tax (Podatek Dochodowy od osób fizycznych) w Wielkiej Brytanii jest progowy (20 proc., 40 proc. i 50 proc.) – im więcej zarabiamy, tym więcej naszego dochodu musimy oddać.

Przewaga Ltd w tej materii jest szczególnie ważna dla wszystkich, którzy mają szczęście przekroczyć podstawowy próg (£34370) i płacą wyższy, bo 40 proc. podatek. Operując jako Ltd, płacimy 20 proc. aż do £300 tys. zysku! Los bywa zmienny i czasem sprawy nie toczą się po naszej myśli. W przypadku niepowodzenia naszego biznesu i powstania długów, operując jako spółka Limited, odpowiadamy tylko do wysokości wniesionego wkładu własnego, a nasz prywatny majątek nie zostanie zajęty. Będąc samozatrudnieni, za wszystkie zobowiązania odpowiadamy całym swoim prywatnym majątkiem.

Jak zarejestrować spółkę? Spółkę Ltd można zarejestrować już za £29.99 online, wypełniając formularz w języku polskim na stronie www.rejestracjaspolek-online. com, bez konieczności pojawiania się w odpowiednim urzędzie (w ciągu kilkunastu godzin jesteśmy już w posiadaniu dokumentów rejestracyjnych). Ltd można zarejestrować tak samo, jak selfemployment na CIS i wykonywać prace jako subkontraktor. Jeśli podejmiemy decyzję o otwarciu spółki Ltd, dobrze jest skonsultować się z profesjonalnym biurem księgowym. Krótka porada eksperta, w większości przypadków bezpłatna, pomoże dobrać najlepsze rozwiązania i maksymalnie wykorzystać potencjał spółki Ltd.

Nie czekaj do jutra. Czas to pieniądz! Zacznij oszczędzać już dziś i zgłoś się do naszego biura księgowego.

Q?

Spółka IBB, optymalizacja ZUS, koniecznie przeczytaj

A.

Przed wybraniem tego pakietu sprawdż czym jest spółka ” IBB ” 

UWAGA !!!
Nie rejestruj spółki przed podpisaniem z Nami umowy, umowę otrzymasz pisząc na emaila: ibb [ at ] accountancylondon.co

Jeżeli zakładasz firme w Wielkiej Brytanii jako działalność gospodarcza ze wzgledu na korzyści podatkowe, wybierz jeden z 4 powyzszych pakietów: podstawowy, biznesowy, profesjonalny, elitarny.

 

Q?

Sposoby płatności za rejestracje spółki

A.

Za rejetracje spolki mozna placic karta platnicza, przelewem na polskie konto w BRE Banku lub na angielskie konto w banku Barclays.

Q?

Jak szybko spółka pojawi się w rejestrze spólek na company hause

A.

do 72 godzin

Q?

Czym jest usługa ”powiadomiania o kluczowych datach spółki”

A.

Na m-c przed „kluczowa data spolki” Nasz klient zostaje poinformowany mailem.

Q?

Kiedy potrzebuje spółke z oddziałem w polsce

A.

Wtedy, kiedy transakcja sprzedazy uslug i towarow ma miejsce na terenie Polski

Q?

Co to są ”apostile”

A.

Jest to dokument/zaswiadczenie, na podstawie ktorego dokumenty urzedowe, wydane w UK sa akceptowane na terytorium innego kraju, np. Polski. Apostille zawiera takie informacje, jak: numer spolki, imiona i nazwiska dyrectorow, udzilowcow, adres spolki, oraz data incorporacji. Jest to oryginalny dokument z podpisem urzednika wraz z pieczecia. Spolka ltd potrzebuje Apostille do otwarcia rachunku bankowego oraz do otwarcia oddzialu w Polsce.

Q?

Po co mi konto w Angielskim banku

A.

Konto bankowe dla spolki ltd pozwala dokonywac rozliczen miedzy spolka ltd a jej kontrahentami. Konto bankowe jest odzwierciedleniem transakcji dokonywanych przez spolke. Wyciag bankowy firmy jest jednym z najwazniejszych dokumentow finansowych.

Q?

Kiedy spółka powinna sie rejestrować na VAT Q?Kiedy spółka powinna sie rejestrować jako pracodawca

A.

Każda spolka ltd w Anglii ma prawo zatrudniac pracowników (rezydentów UK) na brytyjskich zasadach PAYE. Najpierw jednak spolka musi zostac zarejestarowana jako pracodawca, czyli musi uzyskac w urzedzie Employer PAYE referenc oraz Accounts Office reference. Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee). W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed). Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.

Q?

Ilu może być udziałowców

A.

Wymagany jest minimum jeden Udziałowiec (Shareholder). Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.

Q?

Co to jest kapitał spółki

A.

Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 100.00 podzielonch na 100 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.

Q?

Na czym polega usługa ”przekazywania poczty”

A.

Dla spolek, dla ktorych uzyczamy naszego adresu do korespondencji, prowadzimy usluge przekazywania poczty. Polega to na tym, ze korespondencje urzedowa przesylamy do klienta pod wskazany adres. Odbieranie, segregowanie oraz przygotowanie korespondencji do dalszej wysylki jest zawarte w rocznej oplacie L19.00 Koszty przesylki, kuriera ponosi klient. W przypadku wiekszej ilosci korespondencji zastrzegamy sobie prawo pobierania dodatkowej oplaty, uzgodnionej wczesniej z klientem.

Q?

Co może być adresem spółki

A.

Adresem spółki musi byś fizyczny budynek (biuro, mieszkanie, dom). Skrytka pocztowa (Post Box) nie może być adresem spółki.

Q?

Kiedy skorzystać z naszego adresu dla spólki

A.

Z naszego adresu możesz skorzysta jeśli: nie posiadasz aktualnego adresu w UK, nie możesz lub nie chcesz użyć swojego adresu np.: brak zgody właściciela lokalu (mieszkania)

Q?

Co to jest siedziba spółki – adres

A.

Siedziba spółki to adres (fizyczny budynek, skryta pocztowa nie może być adresem spółki) gdzie Spółka jest zarejestrowana i gdzie może odbierać korespondencje. Miejsce to nie musi być miejscem gdzie firma prowadzi codzienna działalność.

Q?

Kim jest udziałowiec nominowany spółki

A.

Udziałowiec nominowany to osoba reprezentująca interes udziałowca w spółce i występująca w jego imieniu. Celem tego rozwiązania jest ochrona tożsamości Udziałowca

Q?

Kim jest dyrektor nominowany spółki

A.

Dyrektor nominowany to osoba która w imieniu Dyrektora spółki widnieje w rejestrze spółek. To rozwiązanie ma na celu chronić tożsamość Dyrektora przed upublicznieniem. Dyrektor nominowany nie ingeruje w zarządzanie spółka.

Q?

Kim jest udziałowiec spółki

A.

Udziałowiec to osoba (fizyczna lub prawna) która posiada udziały (akcje) w spółce.

Q?

Kim jest sekretarz spółki

A.

Sekretarz to osoba mianowana przez zarząd w celu nadzorowania wypełniania przez spółkę jej statutowych obowiązków np.: składania corocznych sprawozdań do Company House (instytucji prowadzając rejestr spółek) Male spółki (Private companies) nie maja obowiązku posiadania Sekretarza.

Q?

Kim jest dyrektor spółki

A.

Dyrektor jest to osoba (fizyczna lub prawna) powoływany przez udziałowców w celu zarządzania spółka. Dyrektor może być jednocześnie sekretarzem oraz udziałowcem. Spółka musi mieć przynajmniej jednego dyrektora który jest osoba fizyczna.

Q?

Kiedy dobrać dodatkowe usługi

A.

Po wybraniu odpowiedniego pakietu, wypełniając formularz, proszę nie zaznaczac tych funkcji, które pakiet wybrany pakiet zawiera. Dodatkowe funkcje należy zaznaczyc wówczas, gdy zostal wybrany, np. pakiet podstawowy, a w trakcie wypelniania formularza zdecydujecie Panstwo o dodatkowych usługach (rejestracja na PAYE, rejestracja na VAT, itp.)

Q?

Dane osobowe potrzebne do rejestracjii spółki

A.

Proszę dokladnie czytac formularz i krok po kroku stosowac się do wskazowek. Czas rejestracji spolki jest uzależniony od wypelnienia formularza. Zadbalismy o to, aby formularz był przejrzysty i pomogl Panstwu w poprawnym wpisaniu danych.

Q?

Jak szybko spółka pojawi się w rejestrze spólek na company hause

A.

Rejestracja w Companies House NIGDY nie może zostac dokonana wstecz, w związku z tym przyblizona data rejestracji spolki pozwoli nam na uzupełnienie wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypelnienia formularza rejestracyjnego. Czas rejestracji spolki do około 72 godzin.

Q?

Co to jest: rodzaj działaności

A.

Jest to odpowiednik Polskiej Klasyfikacji Dzialnosci, czyli specyfika biznesu ( Principal Business Activities)

Q?

Jak wybrać nazwe spółki podczas rejestracjii.

A.

Proszę wpisac wybrana nazwe spolki, a nastepnie sprawdzic dostępność nazwy.
(w polu ‘SPRAWDZ DOSTEPNOSC’)