Aplikacje o zasilek dla noworodkow – becikowe

Aplikacje o zasilek dla noworodkow – becikowe

Sure Start Maternity Grant – to jednorazowa dopłata dla świeżo upieczonych matek, która to pomoże w uregulowaniu kosztów w związku z narodzonym dzieckiem.
W swym założeniu dopłata ta jest przeznaczona dla osób o niskich dochodach, dopłata ta jest w pełni bezzwrotna, w ramach funduszy socjalnych.
Kwalifikuje się osoby:
- pobierające zasiłek dochodowy
- pobierające zasiłek dla bezrobotnych na podstawie przychodów
- pobierające zasiłek od przychodów dla niepełnosprawnych ( bądź niezdolnych do pracy)
- pobierające dodatek do emerytury
- pobierające dodatek na dziecko
- pobierające dodatek dochodowy z tytułu niepełnosprawności
Ponadto kwalifikować się mogą też :

  • - Gdy, wnioskodawca lub jego partner jest w ciąży i poród ma nastąpić w przeciągu 11 tygodni albo gdy rodziła w ostatnich 3 miesiącach.
  • - Gdy, wnioskodawca lub jego partner adoptował lub uzyskał prawa do opieki nad nieletnim do 1 roku życia.
  • - Gdy, wnioskodawca ma na utrzymaniu ciężarną do 20 roku życia
  • - Gdy, wnioskodawca nabył praw rodzicielskich do dziecka urodzonego przez matkę zastępczą

Uwaga !

Grand zasiłku zawiera się w kwocie 500 GBP, niezależnie od innych zasiłków.