Capital Gain Tax

Capital Gain Tax (CGT) jest podatkiem od zysków kapitałowych. Każda osoba podlega opodatkowaniu CGT gdy uzyska przychód ze wzrostu wartości sprzedanych aktywów. Dotyczy to zarówno sprzedaży, wymiany lub pozbycia się własności jak również rekompensaty za wyrządzone szkody, jeśli osoba ta wygenerowała w ten sposób zysk.

Kto podlega Capital Gain Tax:
Capital Gain Tax podlega każda osoba indywidualna osiągająca zysk ze sprzedaży aktywów m.in. nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach. Dotyczy to również Polakow, którzy sprzedali nieruchomość w Polsce, a uzyskują przychody od jakiegoś czasu w Wielkiej Brytanii. CGT jest obliczany poprzez odjęcie od ceny sprzedaży aktywu wszystkich kosztów zakupu oraz dodatkowych wydatków. Ewentualna sprzedaż akywów po zaniżonej cenie jest traktowana jak aktywa sprzedane po cenie rynkowej. Możliwe jest uzyskanie różnych ulg, aż do momentu by podatek był zerowy.

Kto nie podlega Capital Gain Tax:
Nie wszystkie zyski kapitalowe są opdatkowane. Z Capital Gain Tax całkowicie zwolnione są osoby zyskujące na sprzedaży:

 • samochodów
 • domu (tylko gdy spełnione są pewne warunki)
 • aktywa do kwoty £6,000
 • obligacje państwowe i konta oszczędnościowe ISA
 • zyski uzyskane z hazardu bądz z wygranych na loterii

Stawki podatkowe:
Podstawowa stawka w roku podatkowym 2012/13 wnosi 18% i dotyczy wszystkich dochodów do kwoty £34,370. Zyski kapitałowe powyżej tej kwoty opodatkowane są 28% podatkiem.

Ulgi i kwota wolna od podatku:
Każdej osobie, która opodatkowana jest z tytulu Capital Gain Tax, przysługuje kwota wolna od podatku w wysokości £10,600 za rok 2012/13. Dodatkowo można uzyskać ulgi z tytułu:

 • głównego miejsca zamieszkania (Principal Private Residence Relief)
 • wynajmu nieruchomości (Letting Relief)
 • nieobecności do 3 lat z dowolnego powodu
 • nieobecności do 4 lat ze względu na pracę za granicą
 • małżeństwa posiadające na własność tą samą nieruchomość mogą uzyskać zwolnienie podatkowe w kwocie £10,600 każda.

Nasza oferta:
Oferujemy Państwu kompleksową usługę:

 • Bezpłatna konsultacja
 • Pełna optymalizacja podatkowa wraz z kalkulacją podatku od zysków kaipałowych
  z uwzględnieniem wszystkich możliwych ulg
 • Przygotowanie dokumentacji do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych
 • Wysłanie niezbędnych formularzy do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs
 • Wysłanie dokumentów drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres
 • Opieka nad korespondencją urzędową

Cena: GBP 250 + VAT

 

Zobowiązujemy się do pilnowania Państwa terminów wszystkich rozliczeń i przygotowania ich na czas. Wszystkie usługi wykonywane przez nas są ubezpieczone i zobowiązujemy się pokryć kary związane z ewentualnymi opóźnieniami lub pomyłkami. Accounts są wykonywane przez certyfikowanego księgowego - członka ACCA. Usługa obejmuje również doractwo podatkowe, staramy się, aby zaoszczędzili Państwo zawsze maksymalną możliwa kwotę.