Category Archives: Rejestracja Spółki Offshore

Rejestracja Spółki Offshore, International Business Company (IBC) w Republice Seszeli , Rejestracja Spółki Offshore w Hong Kong, Rejestracja Spółki Offshore na Malcie , Rejestracja Spółki Offshore w Delaware

Koszty założenia spółki offshore

Firma w raju podatkowym podlega pod jurysdykcję wyłącznie kraju rejestracji i nie poddaje się kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich. Rejestry akcjonariuszy i dyrektorów spółek są zamknięte dla publiczności i dostępne do wglądu wyłącznie dla dyrektorów i akcjonariuszy. Choice of Companies HONG KONG DELAWARE UK SEYCHELLES MALTA ELI TE BUSI NESS ELI TE BUSI…
Read more

Utrzymywanie zarejestrowanej siedziby spółki Offshore

Siedziba spółki Offshore Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia innych wymogów. Jednym z nich jest obowiązek utrzymywania zarejestrowanej siedziby, której to adres powinien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki, a o jego zmianach należy powiadamiać organ rejestrowy. Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl W siedzibie powinny się znajdować niektóre dokumenty…
Read more

Rejestracja spółki offshore

Rozpoczęcie działalności na terytorium offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Najczęściej wykorzystywanym jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl Obecnie jest…
Read more

Opodatkowanie spółek offshore

Podatki spółki offshore, jako odrębnej osoby prawnej, są rozliczane odrębnie od podatków wspólników. Podatek spółka płaci w kraju rejestracji. Może on być naliczany procentowo w stosunku od jej dochodu, w postaci ryczałtu lub może zostać zupełnie zwolniona z opodatkowania.   Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl Po zapłaceniu podatku bądź ryczałtu,…
Read more