Dofinansowanie Tax Credits – Working tax credit, Child Tax Credit

Tax Credit

W Wielkiej Brytanii są dwa rodzaje dodatków do przychodów dla osób mało zarabiających są to:

  • Working Tax Credit - dofinansowanie przysługująca osobom zatrudnionym na etacie jak również samozatrudnionym.

O working Tax Credit możesz się ubiegać gdy:

  • jesteś zatrudniony albo samo – zatrudniony
  • masz minimum 25 lat i pracujesz ponad 30 godzin na tydzień
  • masz minimum 16 lat i pracujesz więcej jak 16 na tydzień, w dodatku posiadasz na trzymaniu zależne potomstwo.
  • masz minimum 16 lat i jesteś niepełnosprawny
  • masz minimum 50 lat i rozpocząłeś prace już po okresie otrzymywania benefisów, po ostatnim półroczu.

Niemniej nawet jeśli nie do końca spełniasz powyższe warunki, warto się ubiegać o ten zasiłek jako że wiele zależy od rozmowy i ankiety kwalifikacyjnej.
O powyższy zasiłek można ubiegać się nawet kiedy :

  • współmałżonek mieszka poza strefą EEA
  • jesteście po rozwodzie lub w separacji
  • macie dzieci wspólne.

 

  • Child Tax Credit - dofinansowanie osobom, rodzinom posiadającym albo będącymi opiekunami  prawnymi co najmniej jednego dziecka.

W przypadku  ubiegania się o Working Tax Credit musisz mieć ukończone 25 lat i pracować niemniej  30h tygodniowo oraz dochód nie przekraczający sumy £12,980.

Child tax credit zależy od liczby posiadanych dzieci, kwota dofinansowania naliczana jest w oparciu o dochód przypadający na rodzinę, z tym że dofinansowanie to może być przyznane jednakowo osobom pracującym ale jak również niepracującym, nie zależnie od wieku.

Uwaga !

Jeśli państwo chcą ubiegać się o którykolwiek zasiłek mogą państwo skorzystać z pomocy naszego biura, gdzie fachowo pomożemy doradzić i wypełnić należyte formalności.
A jest o co się ubiegać, na dzień obecny podstawowy dodatek wynosi 545 funtów.