Informacja o ściąganiu dlugow

Przy problemach z odzyskaniem długów np. za wykonana prace czy usługi (ale nie tylko) możemy pomoc we wstępnej korespondencji , która skierujemy do dłużnika w Państwa imieniu.

Prawo proceduralne w UK wymaga aby strony, przed rozpoczęciem postępowania sadowego, spróbowały dojść do porozumienia polubownie.  A wiec pierwszym krokiem jest wysłanie listu do dłużnika przypominającego o długu i wezwaniu do zapłacenia.  W liście tym uprzedzimy, ze jeżeli dług nie zostanie zapłacony albo nie zostaną podjęte negocjacje w ciągu następnych 3 tygodni to zostanie wszczęte postępowanie sadowe.

Zwykle dłużnicy odpowiadają na taka korespondencje i albo próbują się ugodzić albo wychodzą z obrona czyli twierdza ze z jakiejś przyczyny zaplata się nie należy.  W takich sytuacjach możemy pomoc w dalszej korespondencji do momentu zadawalającego rozstrzygnięcia sporu.
Jeżeli pomimo powyższej korespondencji dłużnik nie zapłaci albo negocjacje upadną, pozostanie odzyskanie długu droga sadowa cywilna.  W takich przypadkach omówimy z Państwem dalsza drogę dostępna według prawa angielskiego tzn. postępowanie w sodzie cywilnym albo wniosek kredytora o bankructwo dłużnika i koszta jakie z takim postępowaniem czy wnioskiem mogą być związane.

Nasza wstępna korespondencja w Państwa imieniu kosztuje £150 (z VAT).  Jeżeli negocjacje się przedłuża, rezerwujemy prawo do pobrania dodatkowej opłaty o której uprzedzimy przed wykonaniem dalszej pracy.

Jeżeli Państwo chcą skorzystać z naszej pomocy, będziemy potrzebowali dokładne dane stron (kredytora i dłużnika) czas i miejsce wykonania usług, sprzedaży itp.; jaka suma wchodzi w grę itp.

Odzyskiwanie długów po orzeczeniu sadowym
Jeżeli Państwo uzyskali już orzeczenie sadowe przeciwko dłużnikowi, możemy pomoc w wyegzekwowaniu tego orzeczenia poprzez upoważnienie komornika do ściągnięcia długu.

 

Skontaktuj sie z Nami i poznaj Swoje prawa, Skontaktuj sie z naszymi prawnikiami juz dzis!
Prawnicy: legaldept[at]accountancylondon.co
Financial Republic uslugi prawne po Polsku w UK