Karta CIS – Construction Industry Scheme

Rozliczenie CIS (Construction Industry Scheme) określa zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (contractors) i podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej.  System CIS może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów firm, które działają w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Należą do nich:
•              osoby self-employed (samozatrudnione)
•              spólki partnership
•              spółki limited
•              Limited Liability Partnership (LLP).

Jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, musisz zarejestrować się w HM Revenue & Customs (HMRC).  Jako wykonawca będziesz musiał również przestrzegać pewnych zasad, aby upewnić się czy płacisz podwykonawcom poprawnie w ramach programu.

Wykonawca czy podwykonawca w ramach systemu CIS

  • Jesteś wykonawca w ramach systemu CIS jeżeli prowadzisz działalność w branży budowlanej i zlecasz wykonywanie prac podwykonawca.
  • Jesteś podwykonawca jeżeli wykonujesz prace w branży budowlanej na zlecenie innego podmiotu.

Możesz być jednocześnie wykonawca i podwykonawca.

Obowiązki wykonawcy
Wykonawcy w ramach systemu CIS maja obowiązek zarejestrować się w HMRC zanim zleca pierwsza prace podwykonawcy. Wykonawca musi zweryfikować podwykonawcę w HMRC aby upewnić się iż podwykonawca jest zarejestrowany do systemu CIS i uprawniony do standardowego potracenia podatku w wysokości 20% kwoty brutto należnej za wykonana prace ( do obliczenia podatku nie należy wliczać ewentualnej kwoty zwrotu za materiały które zakupił podwykonawca).

W przypadku jeżeli podwykonawca nie jest zarejestrowany do systemu CIS bądź weryfikacja nie jest możliwa ( podwykonawca nie dostarczył stosownych informacji) kwota potraconego podatku wyniesie 30%.
Wykonawca ma obowiązek przekazać do HMRC miesięcznie do 19 dnia każdego miesiąca informacje o wysokości potraconego podatku od podwykonawców oraz wpłacić odpowiednia kwotę na rachunek HMRC  wystawić miesięczne zestawienie (CIS Statement) dla podwykonawcy, na tym zestawieniu powinno znaleźć się kwota brutto, potracony podatek CIS (20% lub 30%) oraz kwota netto przekazana podwykonawcy.

 
Obowiązki podwykonawcy
Podwykonawca ma obowiązek zarejestrować się w HMRC do systemu CIS, oraz przekazać wykonawcy numer UTR oraz NI przed otrzymaniem pierwszej płatności, te informacje są wykonawcy niezbędne do zweryfikowania podwykonawcy jako zarejestrowanego do systemu CIS, weryfikacja uprawnia wykonawcę do potracenia standardowej kwoty 20% podatku, w przeciwnym razie potracona zostanie kwota 30% podatku.
Podatek potracony przez wykonawcę, można odzyskać po zakończeniu roku podatkowego (05 kwietnia). Podczas rozliczenia rocznego z HMRC, należy uwzględnić kwotę pobranego podatku ( suma potraceń z miesięcznych zestawień), HMRC zwróci kwotę pobranego podatku po uprzednim potraceniu wszystkich zobowiązań (podatku dochodowego oraz national insurance contribution class 4 ) o ile wystąpią.