Lista płac Payroll

Lista płac Payroll

Firma księguje i porządkuje sprawy związane z kwestiami pracowniczymi jak:

1. Nowi i odchodzący pracownicy
2. P45, P60
3. P46
4. Przygotowanie odcinków plac
5. Koniec roku rozliczeniowego P60