Założenie konta w Rosji

Otwarcie konta bankowego w Rosji, Konto bankowe w Rosji

Rejestracja i prowadzenie spółki Ltd z oddziałem w Rosji i kontem w Rosyjskim banku poza raporami CRS / OECD.
Zabezpieczenie finansów przed komornikiem. Legalnie nizsze podatki.

 

ZALETY KONTA BANKOWEGO W ROSJI:

 • Konto poza raporami CRS / OECD

 • Legalnie nizsze podatki

 • Legalnej optymalizacji podatkowej

 • Łatwy dostęp do bankowości internetowej

 • Konto jest ubezpieczone w całości od utraty wartości

 • Konto dostępne w walutach: RUB/EUR/USD

 • Łatwy transfer pieniędzy między Polską a Rosją

 • Ochrona finansów i dochodow osobistych

 • Ochrona i zabezpieczenia finansów firmy

 • Zabezpieczenie finansów przed komornikiem

 • Zoptymalizowane dochody pod katem podatkowym

 • Pełna tajemnica bankowa, Twoje dane jak kamien w wode

JAK ZAREJSTROWAC FIRME LTD Z KONTEM W BANKU ROSYJSKIM, KROK PO KROKU:

 

 

CO TO JEST RAPORTOWANIE W RAMACH ROZPORZĄDZEŃ OECD

Automatyczna wymiana informacji o aktywach zgromadzonych na rachunkach bankowych. UE wprowadziła skuteczna kontrole działań, mającą na celu unikanie opodatkowania oraz walke z oszustwami podatkowymi. Oznacza to, że instytucje podatkowe państw zwiększą swoje uprawnienia i możliwości legalnego wywiadu na temat przychodów podatników, którzy inwestują poza granicami macierzystych państw. Obejmie to również Polskę.

Najpewniejszym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie ochrony tajemnicy bankowej, a co za tym idzie również skuteczną ochronę przed przekazywaniem informacji w zakresie prowadzonych zagranicznych kont lub zgromadzonych przez podmioty aktywach jest wybór odpowiedniego państwa, które nie przystąpiło do systemu weryfikacji OECD.

 

 

 

Ochrona majątku przed egzekucja i komornikiem

Spółka ltd + konto bankowe w rosji jako ochrona przed komornikiem.

 

OCHRONA MAJĄTKU NIE JEST NICZYM ZŁYM

Istnieją odpowiednie instytucje prawne chroniące dłużników, których zastosowanie może skutecznie ochronić majątek, jak również prowadzonej przez nich firmy. Obrona przed komornikiem, obrona przed komornikiem, ochrona dłużnika przed komornikiem, jak bronić się przed komornikiem sądowym, sposoby na komornika, porady prawne w sprawie komornika

 

Otwarcie konta bankowego w Rosji, Konto bankowe w Rosji

Rejestracja i prowadzenie spółki Ltd z oddziałem w Rosji i kontem w Rosyjskim banku poza raporami CRS / OECD.

Zabezpieczenie finansów przed komornikiem. Legalnie nizsze podatki.

 

 

Spółka kapitałowa bezpieczną opcją działalności

Założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej stanowi jedno z najpowszechniejszych rozwiązań mających na celu zabezpieczanie majątku przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

Wiele podmiotów chcących realizować swoje plany biznesowe przy jednoczesnej ochronie majątku decyduje się na założenie właśnie takich rodzajów działalności.

 

Dzieje się tak z uwagi na przepisy prawa stanowiące, iż egzekucje zobowiązań spółekkapitałowych nie mogą być prowadzone z majątku prywatnego wspólników.

 

W tym celu przedsiębiorcy chcący, aby komornik prowadził egzekucję jedynie z majątku ich spółki (bardzo często niewielkiego lub niewystarczającego), najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której obejmują wszystkie udziały albo akcje jako jedyny wspólnik.

 

 

Zagraniczne trusty

Przedsiębiorcy zainteresowani ulokowaniem aktywów przy jednoczesnym zabezpieczeniu i ochronie majątku czy optymalizacji podatkowej powinni rozważyć prowadzenie firmy w reżimie podatkowym tak zwanych rajów podatkowych.

 

W zależności od wybranego kraju, instytucja trustu opiera się w swoim założeniu na umowie pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (określany mianem: „donator”), a osobą, która będzie zarządzać środkami (dalej jako: „trustee”).

 

W przedmiotowej umowie strony określają sposób zarządzania majątkiem przy wykorzystaniu usług powierniczych. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form ochrony swojego majątku zarówno prywatnego, jak i samego przedsiębiorstwa.

 

Podkreślić należy, że założyciel trust przewidując zwrot majątku w określonym czasie zyskuje jednocześnie zapewnienie, że ściągnięcie z niego wierzytelności przez komornika będzie w większości wypadków niemożliwe, a na pewno będzie niezwykle trudne w związku z niską znajomością powyższych regulacji przez kancelarie komornicze w Polsce.

 

 

Fundacje prywatne prowadzone za granicą

Coraz powszechniejszą formą ochrony majątku jest również zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorców w ramach prywatnych fundacji. W Polsce fundacje zakładane są w celu prowadzenia działalności o charakterze społecznym. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej w ramach fundacji w Polsce jest poza pewnymi wyjątkami niemożliwe.

 

 

JAK ZAREJSTROWAC FIRME LTD Z KONTEM W BANKU ROSYJSKIM, KROK PO KROKU:

 

Komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z konta firmowego i majątku spółki jeżeli dłużnikiem jest Jan Kowalski (będący jej wspólnikiem) a nie sama spółka.

 

Nawet w przypadku spółki cywilnej nie posiadającej osobowości prawnej też jest to niemożliwe. Czyli np. Jan Kowalski zakłada spółkę cywilną z bratem  i spółka ma konto bankowe którego obaj są właścicielami – komornik nie może prowadzić egzekucji z takiego konta skoro tylko jeden ze wspólników jest dłużnikiem.

 

Nie może też np. zlicytować samochodu którego właścicielem jest taka spółka cywilna – dwaj wspólnicy. Komornik może natomiast prowadzić egzekucję z zysków wspólnika będącego dłużnikiem podobnie jak w przypadku np. spółki z o.o. może zająć jego udziały i zyski; wypłacane są one jednak co jakiś czas a nie płynnie, na bieżąco.