Blog

Utrzymywanie zarejestrowanej siedziby spółki Offshore

Siedziba spółki Offshore Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia innych wymogów. Jednym z nich jest obowiązek utrzymywania zarejestrowanej siedziby, której to adres powinien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki, a o jego zmianach należy powiadamiać organ rejestrowy. Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl W siedzibie powinny się znajdować niektóre dokumenty…
Read more

Rejestracja spółki offshore

Rozpoczęcie działalności na terytorium offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Najczęściej wykorzystywanym jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl Obecnie jest…
Read more

Opodatkowanie spółek offshore

Podatki spółki offshore, jako odrębnej osoby prawnej, są rozliczane odrębnie od podatków wspólników. Podatek spółka płaci w kraju rejestracji. Może on być naliczany procentowo w stosunku od jej dochodu, w postaci ryczałtu lub może zostać zupełnie zwolniona z opodatkowania.   Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl Po zapłaceniu podatku bądź ryczałtu,…
Read more

Spółki offshore

Pod pojęciem "spółek offshorowe" rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii "rajów podatkowych".   Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl   Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom zagranicznym maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia…
Read more