Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii oraz oddziału w Polsce

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii oraz oddziału w Polsce

Dwie Fazy rejestracji

 1.  Rejestracja spółki Limited w UK
 2.  Rejestracja oddziału w Polsce

Rejestracji spółki LTD w UK można dokonad :

Do rejestracji spółki niezbędne są następujące dane:

 • Dane personalne dyrektorów i udziałowców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panienskie matki, miejsce urodzenia
 • Nazwa spółki - nasza strona www.rejestracjaspolek-online.com automatycznie sprawdza dostępnośd nazwy
 • Adres rejestrowy spółki (może byd udostępniony przez nasze biuro)
 • Ilośd udziałów w spółce

Rejestracja spółki: £29.99 (pakiet podstawowy) Cena zawiera:

 • Rejestrację spółki
 • Certyfikat inkorporacyjny, memorandum oraz artykuły założycielskie spółki (przesłane na emaila)

Dodatkowe usługi rejestracyjne:

 •  Rejestracja nowego pracodawcy £30.00
 •  Rejestracja VAT £50.00
 •  Adres rejestrowy (1 rok) £150.00

Dodatkowe dokumenty konieczne do otwarcia oddziału:

 •  Apostille* £150.00
 •  Tłumaczenie umowy wspólników £50.00
 •  Uchwala udziałowców o otwarciu oddziału w Polsce £10.00
*certyfikowane potwierdzenie założenie spółki , 
niezbędne przy zakładaniu konta bankowego lub oddziału w Polsce

 

Oplata rejestrowa w KRS PLN 650.00

Na życzenie klienta możemy skompletowac i wypełnic dokumenty niezbędne do otwarcia oddziału PLN 500.00

Koszt obsługi księgowej (spółka + oddział):

 •  Spółka Ltd, niebędąca płatnikiem VAT w UK – od £123 + VAT (£147.60 brutto) na miesiąc
 •  Spółka Ltd, będąca płatnikiem VAT w UK– od £179 + VAT (£214.80 brutto) na miesiąc

Jesteśmy w stanie zaoferowac kompleksową obsługę księgową oddziałów w Polsce. Koszt takiej obsługi w większości przypadków jest równy cenie obecnie płaconej ze obsługę księgową. Wzory dokumentów niezbędnych do otwarcia oddziału w KRS będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.