Koszty założenia spółki offshore

Firma w raju podatkowym podlega pod jurysdykcję wyłącznie kraju rejestracji i nie poddaje się kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich. Rejestry akcjonariuszy i dyrektorów spółek są zamknięte dla publiczności i dostępne do wglądu wyłącznie dla dyrektorów i akcjonariuszy.

Choice of Companies

HONG KONG

DELAWARE

UK

SEYCHELLES

MALTA

ELI

TE

BUSI

NESS

ELI

TE

BUSI

NESS

ELI

TE

BUSI

NESS

ELI

TE

BUSI

NESS

ELI

TE

BUSI

NESS

Search for the Company name

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Tak

Tak

Memorandum & Articles of Association

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Tak

Tak

CI: Certificate of incorporation

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Share certificate

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Post of all documents to your address

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Register Address for the Company for 1 year.

Goverment fees for one year

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes/1 Month secre

tary servi

ces

Yes/1 Month secre

tary servi

ces

Bank Account

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Nominee director and Shareholder /Your  details stay confidential for the public/

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Tax ID application

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

PRICE(GBP)

1590

1090

1300

800

710

210

1050

550

1450

950

PRICE FOR THE NEXT YEAR (GBP)

990

1100

600 + STATE FEE 418

Monthly contract

1050

550

550

 

Comments are closed.