Rejestracja VAT – Kiedy powinienem się zarejestrować?

Twoja firma powinna zarejestrować się na VAT, jeśli "czynności podlegające opodatkowaniu" w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyły próg rejestracji VAT. Próg ten wynosi  obecnie £ 70000 (od 1 kwietnia 2010 roku. Wcześniej był £ 68.000). Ważne jest, aby pamiętać, że VAT ma zastosowanie do obrotów firmy, a nie zysku.

"Podlegające opodatkowaniu" są wszystkie towary i usługi, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym stawki zerowej.

Tak więc, jeśli na koniec danego miesiąca, łączna wartość wszystkich dostaw podlegających opodatkowaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza £ 70000 (od 04.01.2010), należy zarejestrować się na VAT. Dodatkowo należy również zarejestrować, jeśli przewidujesz, że twoja obroty przekraczają £ 70.000 w ciągu najbliższych 30 dni.

Nawet jeśli nie mają prawnego obowiązku rejestracji (tzn. roczne obroty nie przekraczają progu VAT), może dobrowolnie podjąć decyzję o rejestracji VAT.

Rejestracja na VAT może pomóc stworzyć wrażenie, że Twoja firma jest większa  , a to może poprawić wizerunek firmy z klientami. Jeśli jesteś zarejestrowanym na VAT, można również ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego przez  Ciebie do każdego zakupu firmy.