Rozliczenia Self Employed oraz Self-assessment tax returns.

Self Assessment – jest to najprościej rzecz ujmując obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym dla osób które osiągały przychody w roku podatkowym z innych źródeł niż zatrudnienie na podstawie którego pracodawca odprowadzał podatki (PAYE). Obowiązek rozliczenia się (self assessment) maja min osoby które w roku podatkowym (06.04 – 05.04):

  • Były samozatrudnione (Self employed)
  • Były zgłoszone jako dyrektor w spółce
  • Osiągały przychody z zagranicznych źródeł

Self Employed – jest zdecydowania najprostszą forma prowadzenia działalności jest odpowiednikiem Polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza można zarejestrować on-line na stronie HMRC                                (https://online.hmrc.gov.uk/registration/newbusiness/introduction) zajmuje to około 15 minut.
Uwaga! Po poprawnej rejestracji otrzymają Państwo email potwierdzający na adres podany podczas rejestracji.  
W ciągu kilku tygodni od poprawnego wysłania zgłoszenia zostanie wysłany list z informacja o numerze UTR jest to numer identyfikacyjny podatnika. W przypadku nie otrzymania listu z informacja o UTR w ciągu 4 – 6 tygodni od rejestracji działalności należy skontaktować się z HMRC.

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy rozpoczyna się zawsze 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie podatku masz czas od 6 kwietnia do 31 stycznia kolejnego roku w przypadku rozliczeń wysyłanych droga elektroniczna, jeżeli rozliczenie jest wysłane poczta musi ono trafić do HMRC do 30 października.
Dodatkowo osoby chcące pracować w sektorze budowlanym powinny pamiętać, iż jeżeli rodzaj działalności jaki będą wykonywać podlega podatkowi CIS ( Construction Industry Scheme), konieczne jest zgłoszenie się w HMRC do CIS.

Rejestracja jako Self employed wiąże się dodatkowo z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) w wysokości  £2.70  tygodniowo, składki można opłacać co kwartał lub co pól roku. HMRC zazwyczaj wysyła na rachunek z informacja o kwocie jaka należy zapłacić. W przypadku nie otrzymania listu z informacja o kwocie NI do zapłaty w ciągu 3 miesięcy od rejestracji działalności, należy skontaktować się z HMRC.
Osoby które przewidują iż nie przekroczą kwoty dochodu 5772 funty w 2014/15 mogą złożyć wniosek o  zwolnienie z płacenia National Insurance tzw Small Earnings exceptions.