Rozliczenia Vat

Rozliczenia Vat

Rozliczenia VAT to kompleksowa usługa i powinna wymagać szczególnej uwagi.
Nasze Biuro pomoże Państwu w wyborze optymalnej formy rozliczenia
Doradzi jak wykorzystać wszelkie dostępne zniżki i zwolnienia.
Bezproblemowo zaksięguje wykonane rozliczenie w urzędzie podatkowym

Podstawowe fakty o VAT ...

Większość zakupów jest opodatkowana, podatkiem  VAT. Podatek od wartości dodanej (VAT) jest nakładany na większość transakcji handlowych oraz na wielu towarów i niektóre usługi.
Istnieją trzy stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii:

  • 20% - stawka podstawowa
  • 5%   - stawka obnizona
  • 0%   - stawka obnizona

Musisz prawdopodobnie zarejestrować się na VAT, jeżeli którykolwiek z poniższych warunków jest spełniony:

  • Obrót firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył  limit rejestracji VAT (obecnie               £ 81000), choć można również zarejestrować się na zasadzie dobrowolności, jeśli obrót jest poniżej tej kwoty;
  • Uważasz, że obroty na kolejne trzydzieści dni mogą przekroczyć limit rejestracji;
  • Zakupu towarów z innych krajach UE o wartości ponad limit rejestracji w roku kalendarzowym.

Towary i usługi objęte  podatnikiem VAT, znane są jako podlegających opodatkowaniu.                   Po rejestracji należy doliczać kwotę podatku VAT do wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu. Czynności, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, są określane  jako "niepodlegające opodatkowaniu" i obejmują min: ubezpieczenia, usług finansowe, usługi pocztowe    a także usługi związane ze zdrowiem i edukacja. Choć zdążają się wyjątki w każdej kategorii.
Podatek VAT jaki należny wpłacić do HM Revenue and Customs jest to suma podatku VAT               z wszystkich faktur sprzedaży (VAT należny) w danym kwartale pomniejszony o sumę podatku            z wszystkich faktur zakupu (VAT naliczony). W  przypadku kiedy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego urząd skarbowy zwraca nam różnicę. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest kwartał, w niektórych przypadkach może to być okres miesięczny.