Zasiłki, Child Benefit, Housing Benefit

Child Benefit  - jest to wolny od opodatkowania zasiłek wypłacany na dziecko, płacony zwykle w cztero-tygodniowym cyklu rozrachunkowym lub w drodze szczególnych wyjątków, co tygodniowo.

O zasiłek może ubiegać się każda osoba posiadająca dzieci – bez względu na wysokość przychodów, o ile spełnia poniższe wymogi :
a) dziecko nie ukończyło 16 roku życia
b) dziecko powyżej 16 roku życia wciąż się uczy
c) dziecko ma powyżej 16 lat i zakończywszy edukację, zarejestruje się w centrum karier ( Career service lub Connexions, itp) lub innej jednostce, placówce edukacyjnej i wyrazi chęć podjęcia szkoleń zawodowych lub pracy.

Wysokość zasiłku na jedno dziecko na rok 2015 to 20.50 funtów tygodniowo a na każde kolejne dziecko to dodatkowe 13,55 funtów tygodniowo.
Wniosek jest dostępny w pakiecie Bounty Pack – na oddziałach porodowych w szpitalach UK, albo w Internecie na stronie Child Benefis Office – należy go wydrukować i wypełnić odręcznie i klasyczną pocztą przesłać do powyższego biura.
Housing Benefit
W Wielkiej Brytanii osoby o niskich dochodach  i niewielkich oszczędnościach mogą ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy w ramach Housing Benefis.
Zwykle są to dopłaty do czynszu mieszkaniowego, opłaty za windy, place zabaw bądź pralnie. Wysokość dotacji „zasiłku” może być maksymalnie równa najwyższej stawce twojego czynszu, niemniej w rzeczywistości może się różnić albowiem brana jest pod uwagę przy wyliczeniu zasiłku kwota kwalifikowanego czynszu tylko.
Natomiast czynsz niekwalifikowany obejmuje :

  • - opłaty za wodę
  • - opłaty za ogrzewanie, gotowanie, ciepłą wodę, oświetlenie
  • - opłaty za jedzenie

    Ponadto pobieranie zasiłku Housing Benefis nie skutkuje dyskwalifikacją w przypadku innych zasiłków.
    W przypadku złożenia wniosku o powyższy zasiłek, wraz z jego przyznaniem zostanie też przyznana decyzja o dopłacie do podatku lokalnego.

Uwaga!
Wypłata przyznanego zasiłku może być realizowana bezpośrednio na konto osoby od której wynajmujesz lokal albo na konto osobiste w banku albo imiennym czekiem. Formularz wniosku o zasiłek do pobrania na stronie internetowej i biurach Departament for Work and Pensions.