Monthly Archives: Kwiecień 2015

Koszty założenia spółki offshore

Firma w raju podatkowym podlega pod jurysdykcję wyłącznie kraju rejestracji i nie poddaje się kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich. Rejestry akcjonariuszy i dyrektorów spółek są zamknięte dla publiczności i dostępne do wglądu wyłącznie dla dyrektorów i akcjonariuszy. Choice of Companies HONG KONG DELAWARE UK SEYCHELLES MALTA ELI TE BUSI NESS ELI TE BUSI…
Read more

Jak prowadzić spółkę offshore

Właścicielem spółki offshore (IBC - International Business Company) mogą być osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami kraju rejestracji i nie maja stałego pobytu w tym kraju. Dyrektorami IBC mogą być osoby fizyczne lub prawne. IBC - spółka offshore może prowadzić wszelką działalność dozwoloną prawem w każdym kraju na świecie pod warunkiem, że nie…
Read more

Założenie spółki w krajach Unii Europejskiej

Usługa ta obejmuje pomoc przy zakładaniu spółek oraz przy załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z rozpoczęciem działalnosci gospodarczej w jednym z krajów Unii Europejskiej: Usługi On-Line www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl www.rozliczenia-online.com   Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? Podjecie decyzji o zalozeniu przedsiębiorstwa w Anglii będzie łatwiejsze, gdy będziesz wiedział, ze jako dyrektor i/lub…
Read more

Utrzymywanie zarejestrowanej siedziby spółki Offshore

Siedziba spółki Offshore Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia innych wymogów. Jednym z nich jest obowiązek utrzymywania zarejestrowanej siedziby, której to adres powinien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki, a o jego zmianach należy powiadamiać organ rejestrowy. Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj: www.rejestracjaspolkionline.co.uk www.rajepodatkowe.co.uk www.zalozeniefirmy-online.pl W siedzibie powinny się znajdować niektóre dokumenty…
Read more