Monthly Archives: Lipiec 2018

Capital Gains Tax

Jest to obowiązujący w Wielkiej Brytanii podatek od zysków kapitałowych. W sytuacji, gdy wartość własności, która zostaje sprzedana lub przekazana jest wyższa niż wartość pierwotna konieczne może być opłacenie podatku od uzyskanego zysku -profitu. Kiedy obowiązuje Capital Gains Tax? Capital Gains Tax może obowiązywać w poniższych sytuacjach: -"pozbyciu się" majątku lub jego części poprzez sprzedaż,…
Read more

Ulga z tytułu składek emerytalnych

Urząd Wielkiej Brytanii dbając o finanse i oszczędności obywateli zachęca do korzystania z ulg podatkowych z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych. Przyznanie ulgi jest uzależnione od tego, z którego planu emerytalnego korzysta podatnik: prywatnego, zakładowego lub podstawowego. Obowiązujące limity podatkowe W wielkiej Brytanii możliwe jest odprowadzenie dowolnej kwoty na nieograniczoną liczbę oraz rodzaj programów emerytalnych, które…
Read more

Value Added Tax

W krajach Unii Europejskiej, a także na terenie Wielkiej Brytanii obowiązuje podatek VAT. Jest on wliczony w cenę produktów, które kupujemy. W każdym kraju obowiązują inne stawki podatku. W Wielkiej Brytanii wyróżniamy trzy stawki: standardową, obniżoną i zerową. Stawka podstawowa- standardowa Wynosi ona 20% i obejmuje większość produktów, z których korzystają osoby prywatne jak i…
Read more

Inhritance Tax

W Wielkiej Brytanii obowiązuje Inhritance Tax, czyli podatek od spadku. Polskie biuro księgowe w Londynie służy pomocą w kwestii spadków, ponieważ istnieją wyjątki zwalniające z konieczności zapłaty podatku. Inhritance Tax nie obwiązuje w przypadku, gdy majątek został przekazany do siedmiu lat przed śmiercią, a jego wartość nie przekracza progu dla podatku spadkowego, obowiązującego w danym…
Read more