Council Tax to podatek lokalny pobierany od nieruchomości. Jego celem jest sfinansowanie usług lokalnych tj. praca służb policyjnych, prace porządkowe- wywóz śmieci. Council Tax obejmuje wszystkie nieruchomości mieszkalne w postaci domów, bungalow, mieszkań, przyczep, a także łodzi mieszkalnych. Podatek ten jest pobierany bez względu na to, czy dana nieruchomość jest wykupiona na własność lub wynajmowana .

W Anglii nieruchomości podlegają wycenie, od której zależy wysokość należnego podatku Council Tax.

W sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo naliczania podatku według błędnie przyjętego przedziału można skontaktować się z polskim biurek księgowym w Londynie, które pomoże uzyskać wyjaśnienie z biura do spraw wycen nieruchomości Valuation Office Agency-VOA.

Zdarza się, że biuro VOA może nie zgodzić się z płatnikiem w sprawie wysokości podatku lokalnego. W takim przypadku możliwe jest złożenie odwołania do trybunału zajmującego się sprawami wycen- Valuation Tribunals.

Po kontakcie z biurem wycen dotyczącym zmiany przedziału według, którego obliczany jest podatek musi ono udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem w przeciągu czterech miesięcy.

Comments are closed.