Emerytura dla osób odprowadzających składki w krajach Unii Europejskiej

Emerytura dla osób odprowadzających składki w krajach Unii Europejskiej

Każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej posiada inny system emerytalno rentowny. Oznacza to, że każde Państwo ma inne wymogi, których spełnienie jest niezbędne do otrzymania świadczenia emerytalnego.

Wyróżnia się jednak kilka kluczowych elementów dotyczących przyznawania świadczenia, które są takie same w Państwach UE:

  • Przepisy prawa emerytalnego w danym Państwie nie mogą dyskryminować cudzoziemców tam pracujących,
  • Bez względu na narodowość, każdy obywatel UE podlega przepisom emerytalnym, które obowiązują w kraju w którym jest zatrudniony, czyli Employee lub samozatrudniony Self- Employed.

Odprowadzanie składek emerytalnych w kilku krajach UE

Czasami zdarza się, że osoby aktywne zawodowo odprowadzały składki w więcej niż jednym kraju będącym członkiem Unii europejskiej. W takiej sytuacji osoby te mają możliwość ubiegania się o świadczenie emerytalne w każdym państwie UE, w którym spełniły wszystkie wymogi otrzymywania emerytury. W takiej sytuacji świadczenie wypłacane jest z każdego kraju.

Koordynacja wspólnotowych emerytur

Jest to procedura, która polega na zsumowaniu wszystkich okresów odprowadzania składek emerytalnych w różnych Państwach Unii europejskiej. Tego typu procedura ma miejsce zazwyczaj, gdy okres płacenia składki emerytalnej był za krótki. W takim przypadku w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego możliwe jest wystąpienie do odpowiedniego urzędu w Państwie, w którym emerytura ma być wypłacana z prośbą o przeniesienie okresu składkowego z jednego kraju do drugiego. W tego typu sprawach możliwe jest skorzystanie z polskiego biura księgowego Farrow & Farrow w Londynie, które kompleksowowo zajmie się wszystkimi formalnościami.

Comments are closed.