W Wielkiej Brytanii obowiązuje Inhritance Tax, czyli podatek od spadku. Polskie biuro księgowe w Londynie służy pomocą w kwestii spadków, ponieważ istnieją wyjątki zwalniające z konieczności zapłaty podatku. Inhritance Tax nie obwiązuje w przypadku, gdy majątek został przekazany do siedmiu lat przed śmiercią, a jego wartość nie przekracza progu dla podatku spadkowego, obowiązującego w danym roku podatkowym.

W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z opłacenia podatku od spadku. Polskie biuro księgowe w Londynie oferuje pomoc doradców posiadających obszerną wiedzę z zakresu ulg i zwolnień podatkowych obowiązujących w UK, a także możliwości odroczenia zapłaty podatku lub rozłożenie go na raty.

Comments are closed.