Osobista kwota wolna od podatku –Personal Allowance

Osobista kwota wolna od podatku –Personal Allowance

Każda osoba, która mieszka w Wielkiej Brytanii jest objęta tzw. kwotą wolną od podatku, czyli Income Tax Personal Allowance. Oznacza to, że pewna kwota dochodu otrzymywana w danym roku jest zwolniona z odprowadzenia podatku. Polskie biuro księgowe w Londynie pomaga w uzyskaniu różnych ulg podatkowych, które mogą przysługiwać w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się klient.

Od czego zależy kwota wolna od podatku?

Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wieku podatnika, a także całkowitego dochodu uzyskanego w danym roku rozliczeniowym. Całkowity dochód jest sumą wszystkich otrzymanych kwot z różnych źródeł, które są objęte podatkiem.

Jak otrzymać kwotę wolną od podatku?

W przypadku osób pracujących lub emerytów, którzy rozliczają się samodzielnie poprzez wypełnienie deklaracji Tax Return w systemie Self Assesment ,kwota wolna od podatku powinna zostać naliczona automatycznie. Czasami zdarza się, że zwrot nie zostanie naliczony. W takiej sytuacji konieczne jest skontaktowanie się z placówką Tax Office.

Nadpłacony podatek

W Wielkiej Brytanii możliwe jest wystąpienie o zwrot nadpłaconego podatku w sytuacji, gdy nie przysługuje Personal Allowance. Ważne jest, aby zrobić to w wyznaczonym terminie.

 

Personal Allowance nie należy się osobom, które nie mieszkają na stałe w Anglii, ponieważ są oni objęci specjalną podstawą podatkową dla przekazów pieniężnych.

Polskie biuro księgowe w Anglii pomaga w uzyskaniu następujących ulg podatkowych:

-Blind Person’s Allowance- kwota wolna od podatku dla osób niewidomych,

-Married Couple’s Allowance- ulga dla związków małżeńskich i civil partnership,

-Ulga podatkowa na spłatę pożyczki hipotecznej,

-Ulga na dywidendy.

Comments are closed.