Brytyjska spółka Limited Liability Partnership (LLP)

Takie rozwiązanie pozwoli zredukować podatek dochodowy praktycznie do zera. Kluczowym elementem jest forma prawna spółki LLP, która jest strukturą europejską i dla europejskich kontrahentów stanowi naturalnego partnera biznesowego, a faktycznemu biznesowi dodaje prestiżu ze względu na angielską formę prawną działalności.

Drugim z założeń jest zapewnienie właścicielom pełnej anonimowości, gdyż tylko wtedy wszelkie operacje mogą zostać przeprowadzone bez ustalania kraju rezydencji podatkowej, a co za tym idzie przychody właścicieli nigdy nie będą opodatkowane w Polsce. Anonimowość biznesu zapewniają nominowani udziałowcy i dyrektorzy, głównie obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Struktura zakłada ustanowienie i równoczesne ubezwłasnowolnienie udziałowców i dyrektorów na rzecz faktycznego właściciela struktury poprzez szereg umów i dokumentów, tak aby realny zarząd sprawował właśnie on.

Problem opodatkowania przychodów rozwiązywany jest dzięki udziałowcom spółki LLP będącymi spółkami offshore'owymi. Co oznacza, że wszelkie dochody spoza Wielkiej Brytanii nie będą podlegały objęciem podatkiem dochodowym.

Obieg pieniędzy odbywa się między kontami założonymi osobno dla spółki LLP jak i offshore’owych udziałowców. Konta firmowe mogą być założone w bankach na terenie całego świata.

Comments are closed.