Private Limited Company- LTD , czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Private Limited Company- LTD , czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki LTD cieszą się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, Polskie biuro księgowe w Londynie rejestruje firmę w Companies House, który jest odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Zaletą spółek LTD jest możliwość prowadzenia ich przez osoby, które nie są rezydentami UK. W celu zarejestrowania spółki potrzebna jest jedna osoba, która będzie pełnić funkcję jej dyrektora, a zarazem udziałowca. Polskie biuro księgowe w Londynie pomaga w procesie rejestracyjnym spółki, który wiąże się z ustaleniem adresu firmy oraz jej nazwy kończącej się na Limited lub Ltd. Zaletą spółek LTD jest rozdzielność majątku firmy od prywatnego majątku właścicieli, ponieważ posiadają one osobowość prawną. W związku z tym właściciele ponoszą  odpowiedzialność majątkową jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Dochód spółek LTD objęty jest tak zwanym Corporation Tax, czyli podatkiem od osób prawnych.

Comments are closed.