Działalność gospodarcza w UK, a ogłoszenie bankructwa

Działalność gospodarcza w UK, a ogłoszenie bankructwa

Wielka Brytania jest jednym z nielicznych państw, które posiada przyjazne dla dłużnika prawo upadłościowe. W sytuacji, gdy firma lub spółka ogłasza upadłość mówimy o tak zwanym winding up. Polskie biuro księgowe w Londynie służyt pomocą z zakresu prawa upadłości konsumenckiej. Pierwszym krokiem w procesie ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku- Bankruptcy Application. Wniosek ten jest wysyłany w formie elektronicznej. Opłata sądowa za złożony wniosek wynosi 680 GBP (istnieje możliwość rozłożenia jej na raty). Wydanie decyzji po otrzymaniu pełnej kwoty trwa do 28 dni. Wyrok sądu jest wysyłany w formie elektronicznej, który można pobrać i wydrukować.

Kolejnym etapem procesu upadłościowego jest wysłanie wyroku sądowego do biura syndyka, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania osoby chcącej ogłosić upadłość. W następnej kolejności syndyk kontaktuje się z osobą zainteresowaną, w celu umówienia spotkania.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje roczny okres postepowania upadłościowego określany jako restrykcja. Polega on na jednorocznym zakazie wykonywania niektórych zawodów przez osobę ogłaszająca upadłość. Do zakazów tych zaliczamy:

-zakaz zasiadania w zarządzie spółki LTD,

-zakaz zajmowania niektórych stanowisk państwowych,

-zakaz zaciągania zobowiązań finansowych bez uzyskania wcześniejszej zgody syndyka.

Polskie biuro księgowe w Londynie pomaga w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej każdemu rezydentowi w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli nie posiada brytyjskiego obywatelstwa.

 

Comments are closed.