Payroll- system dla właścicieli firmy w Wielkiej Brytanii

Payroll- system dla właścicieli firmy w Wielkiej Brytanii

Decydując się na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii obowiązuje konieczność okresowego oraz rocznego rozrachunku z pracownikami. Odbywa się to z pomocą systemu wypłat o nazwie Payroll. Cała ta procedura jest oparta na angielskim systemie płacowym Pay As You Earn – PAYE (płatność przy wypłacie).

PAYE umożliwia HMRC, czyli brytyjskiemu urzędowi skarbowemu na ściąganie należnego podatku dochodowego, a także składki na ubezpieczenie z każdej wypłaty, którą otrzymuje pracownik firmy w Anglii.

Oprócz standardowych wypłat, w systemie PAYE są rozpatrywane zasiłki chorobowe i stawki urlopu macierzyńskiego.

Rozliczanie z urzędem HMRC

Polskie biuro księgowe w Londynie rozlicza firmy działające na terenie Anglii. Rzetelne prowadzenie księgowości i rozliczeń odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu własnej działalności. Pracodawca ma obowiązek raportowania wynagrodzeń pracowników do HMRC za pomocą systemu wypłat Payroll. Raport ten powinien poprzedzać dzień płatności lub zostać wykonany tego samego dnia. System jest tak skonstruowany, że samodzielnie wylicza wysokość należnego podatku oraz składki ubezpieczeniowej.

Biuro rachunkowe w Anglii zajmuje się obsługą systemu płacowego, dzięki czemu pracodawca nie musi tracić na to swojego czasu.

Obowiązki pracodawcy

Prowadząc działalność w Londynie jesteś zobowiązany do przechowywania  przez okres trzech lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczą następujących dokumentów:

-raportów i płatności do urzędu HMRC,

-wszystkich kosztów oraz benefitów, które podlegają opodatkowaniu,

-rozliczeń wypłat dla pracowników i ewentualnych potrąceń,

-nieobecności w wyniku choroby,

-urlopów pracowniczych.

 

Przy każdej wypłacie właściciel firmy w Wielkiej Brytanii musi wydać tak zwany Payslip, czyli odcinek zawierający kwotę wynagrodzenia brutto i netto, sumę pobranych podatków, a także składek ubezpieczeniowych.

 

 

 

Comments are closed.