Podatek dochodowy od przedsiębiorstw i spółek

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw i spółek, założonych na terenie Wielkiej Brytanii to : podatek którego obowiązkowi podlegają zyski spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też określone organizacje, kluby, stowarzyszenia, spółdzielnie, oraz organizacje pożytku publicznego, ale też jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dochody podlegające obowiązkowi podatkowemu podatkiem dochodowym to jest zysk podlegający opodatkowaniu, taki jak przychody z działalności gospodarczej oraz zyski z inwestycji, z wyłączeniem przychodów z dywidend, które to są opodatkowane na inne sposoby.

Są to też przychody kapitałowe, znane jako "przychody podatkowe" w odniesieniu podatku (Corporation Tax) Gdy firma albo organizacja ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, jej obowiązkiem jest uiszczanie podatku dochodowego od wszelkich podlegających opodatkowaniu dochodów uzyskanych także gdziekolwiek w świecie, na terenie Wielkiej Brytanii, lecz gdy siedziba nie jest w Wielkiej Brytanii, ale operuje na jej terenie, przykładowo poprzez biuro lub delegaturę, wtedy jest tylko  obowiązek podatkowy od dochodów wynikających z działalności w Wielkiej Brytanii.

Comments are closed.