Rejestracja podwykonawcy w systemie Construction Industry Scheme (CIS), Polskie biuro księgowe i rachunkowe w Londynie

Rejestracja podwykonawcy w systemie Construction Industry Scheme (CIS)

System CIS został stworzony w celu uregulowania rozliczeń, a także płatności pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą. Zasady te dotyczą jedynie branży budowlanej.

Kim jest podwykonawca?

Według systemu Construction Industry Scheme podwykonawcą może być dowolne przedsiębiorstwo, organizacja oraz instytucja publiczna, która ma wykonać zlecenie budowlane dla wykonawcy. Przepisy prawne umożliwiają podwykonawcy bycie jednocześnie wykonawcą na innej budowie.

Polskie biuro księgowe Farrow & Farrow w Londynie pomaga w spełnieniu wszystkich formalności niezbędnych do zarejestrowania podwykonawcy w systemie CIS.

Kto ma obowiązek zarejestrowania się w systemie Construction Industry Scheme jako podwykonawca?

  • każda osoba samozatrudniona, spółka cywilna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wykonuje usługę budowlaną na zlecenie wykonawcy,
  • lokalny urząd lub instytucja publiczna, która wykonuje zlecenie budowlane dla osób trzecich,
  • agencje pracy, które dostarczają pracowników budowlanych dla innych firm zajmujących się tą branżą,
  • przedsiębiorstwo spoza terenu Wielkiej Brytanii, które wykonuje zlecenie budowlane na obszarze Zjednoczonego Królestwa.

Każdy podwykonawca musi dokonać rejestracji w urzędzie HMRC. Osoby, które zarejestrowały się przed kwietniem 2007 posiadające na dzień 06.04.2007 ważny certyfikat CIS5, CIS6, CIS4(P) lub CIS4(T) nie mają obowiązku ponownej rejestracji.

Podwykonawca musi przestrzegać przepisów dot. informowania urzędu skarbowego o zmianach zachodzących w firmie np. zmiana struktury firmy, nazwy, zespołu udziałowców i partnerów.

Po zarejestrowaniu się w HMRC podwykonawca musi wystawić comiesięczną fakturę dla wykonawcy. W tej kwestii warto skorzystać z polskiego biura księgowego Farrow & Farrow w Londynie.

Decydując się na zaangażowanie podwykonawcy do wykonania zlecenia każdy wykonawca powinien sprawdzić, czy jest on zarejestrowany w urzędzie HMRC jako podwykonawca. Dzięki temu możliwe jest  ustalenie stawki zaliczki z tytułu podatku dochodowego oraz ubezpieczenia społecznego.

 

Comments are closed.