Stamp Duty Land Tax

W Wielkiej Brytanii obowiązuje podatek określany jako Stamp Duty Land Tax. Jest to podatek od zakupu nieruchomości tj. dom, mieszkanie, budynki, a także inne grunty.

Na koniec 2003 roku opłata skarbowa obowiązująca w Wielkiej Brytanii została zastąpiona Stamp Duty Land Tax. Jest to określony procent podatku od ceny zakupu nieruchomości.

Niekorzystne warunki gospodarowania

Wsytuacji, gdy zakupiona nieruchomość znajduje się w tak zwanym obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania polskie biuro księgowe w Londynie może pomóc w uzyskaniu ulgi z tytułu Disadvantaged Areas Relief.

Ulga dla domów z zerową emisją CO2, czyli Zero-Carbon Homes.

W wielkiej Brytanii funkcjonuje również ulga od podatku SDLT, skierowana do osób posiadających domy o zerowej emisji dwutlenku węgla. Dom taki może mieć podłączanie do źródła gazu i elektryczności, ale obowiązkiem jest posiadanie własnego źródła energii odnawialnej, które pozwala na pokrycie średnich potrzeb nieruchomości w ciągu jednego roku. Ważne jest, aby budynek był ocieplony i wyposażony technologię energii odnawialnej.

Comments are closed.