Ubezpieczenie społeczne w UK, Polskie biuro księgowe i rachunkowe w Londynie

Ubezpieczenie społeczne w UK

Decydują się na pracę w Wielkiej Brytanii musimy pamiętać nie tylko o przywilejach, które nam przysługują, ale także obowiązkach. Jednym z nich jest płacenie składek na National Insurance contributions, czyli ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie to daje prawo do korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych oraz do otrzymywania zasiłku, a w przyszłości emerytury. Wysokości składki na ubezpieczenie społeczne jest uzależniona od rodzaju zatrudnienia (zatrudnienie lub samozatrunienie), a także od otrzymywanych dochodów.

Kto ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne?

Składki na ubezpieczenie społeczne muszą być odprowadzane przez każdą osobę zatrudnioną lub samozatrudnioną od 16 roku życia do osiągnięcia wieku, w którym przysługuje świadczenie emerytalne.

Polskie biuro księgowe w Londynie Farrow & Farrow pomaga w uzyskaniu numeru ubezpieczenia społecznego – numer NIN. Numer ten jest przyznawany przez brytyjski urząd skarbowy HM Revenue and Customs. Urząd podatkowy ustanowił kilka klas stawek zarówno dla osób zatrudnionych, jak i samozatrudnionych.

Świadczenia zdrowotne

Osoby, które są legalnie zatrudnione lub samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii i płacą składki na ubezpieczenie społeczne mają prawo do korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych w ramach National Health Service. Jeśli partner i dzieci osoby odprowadzającej składki mieszkają razem z nim w jednym gospodarstwie domowym w Wielkiej Brytanii, mają prawo do skorzystania z takich samych świadczeń zdrowotnych.

Przepisy Wspólnoty Europejskiej jasno mówią o tym, że osoba pracująca w UK ma możliwość ubezpieczenia swojej rodziny mieszkającej w Polsce. Dzięki temu mają oni możliwość bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej w kraju, w którym mieszkają.

Wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne może mieć wpływ na uprawnienia do otrzymywania renty lub zasiłków. Sytuacja taka ma miejsce w kilku przypadkach: Bereavement Allowance, Jobseeker’s Allowance ( Class 1), State Pension oraz contribution based Employment and  Support Allowance.

 

Comments are closed.