Spółka w UK, a oddział w Polsce

Spółka w UK, a oddział w Polsce

Wielka Brytania daje wiele możliwości dla właścicieli spółek Limited. W tym również prawo do otwarcia oddziału spółki w Polsce. Oddział ten jest samodzielnie funkcjonująca działalnością gospodarczą, nie mającą przy tym oddzielnej osobowości prawnej w Polsce. Czasami zdarza się, że rodzaj prowadzonej działalności wymaga otwarcia stacjonarnego biura/zakładu w Polsce oraz zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

W przypadku prowadzenia oddziału spółki LTD w Polsce istnieje możliwość:

-zatrudniania pracowników,

-uzyskania licencji i zezwoleń,

-aplikowania o rejestrację jako płatnik VAT.

Zaletą prowadzenia spółki LTD z oddziałem w Polsce jest to, że oddział może dysponować majątkiem macierzystej spółki, a także brak obowiązku posiadania kapitału zakładowego.

Prowadzenie działalności w formie spółki LTD w UK z oddziałem w Polsce niesie ze sobą powyższe korzyści, ale także obowiązki w związku z czym fachowa pomoc doradców polskiego biura księgowego w Londynie jest istotna i może odciążyć właściciela firmy z wielu obowiązków, co umożliwia skupienie się na rozwoju własnego biznesu i zarabianiu pieniędzy.

Comments are closed.