Co to jest Apostille?

Od momentu przystąpienia Polski do Konwencji Haskiej, tj. od 14 sierpnia 2005 roku – nie trzeba legalizować zagranicznych dokumentów urzędowych w polskich placówkach konsularnych. Zgodnie z postanowieniami Konferencji Haskiej z 1961 roku, na dokumenty można nakładać certyfikat o nazwie Apostille. Certyfikat ten wydaje organ wyznaczony przez strony wspominanej powyżej konwencji. Apostille poświadcza autentyczność zagranicznych dokumentów i legalność źródła ich wystawienia. Pamiętaj jednak, że Apostille nie zatwierdza treści dokumentu. W rzeczywistości, certyfikat poświadcza jedynie oryginalność postawionych na dokumentach pieczęci oraz złożonych podpisów. Poświadczenie Apostille jest wymagane w przypadku większości dokumentów związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy poza granicami Polski. Jeśli zakładasz spółkę LTD w UK z całą pewnością będziesz zmuszony ocertyfikować dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość, jak również akt założycielski, statut, itp. dokumentację firmową. W podobny certyfikat powinny być opatrzone dokumenty, które przesyłają do Ciebie brytyjskie urzędy, np. Companies House.