Co to jest spółka Limited?

Spółka Limited (LTD) jest brytyjskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego rodzaju działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest ogromna i wciąż wrasta.

Jest to spowodowane przede wszystkim uproszczoną procedurą rejestracyjną tego rodzaju firm. Inne kryterium w podejmowaniu decyzji o założeniu angielskiej spółki Limited stanowi fakt, że nie istnieje wymóg formalny dotyczący minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Ponadto, finanse Twojej spółki LTD są całkowicie odrębne od Twoich prywatnych środków finansowych.

 

Oznacza to, że za firmowe niepowodzenia, czy problemy odpowiadasz jedynie do wysokości wniesionego wkładu, tj. do wartości posiadanych akcji. Szczególnie interesujące jest to, że zakładając spółkę LTD w UK – wcale nie musisz być mieszkańcem/rezydentem Wielkiej Brytanii. Musisz jednak dysponować angielskim adresem, pod którym Twoja firma zostanie zarejestrowana. Jeśli nie posiadasz rzeczywistego adresu rejestracyjnego – udostępni Ci go nasza firma w ramach usług, jakie świadczymy.

 

Rejestracja spółki LTD jest prosta i może odbyć się online. Pamiętaj jednak, że spółka LTD musi posiadać dyrektora. Dane osoby, która będzie pełnić w Twojej firmie funkcję dyrektora należy podać już w procesie rejestracyjnym. Dyrektorem może zostać osoba fizyczna powyżej 16 roku życia lub inna firma. Możesz też funkcję tę przypisać sobie samemu, jako udziałowcowi spółki. W spółkach LTD może także funkcjonować szerszy zarząd, np. jeden dyrektor i sekretarz lub kilku dyrektorów, z których jeden będzie pełnił funkcję sekretarza.

 

Funkcja sekretarza jest jednak opcjonalna i prawo brytyjskie nie wymaga jej ustanawiania. Zyski generowane przez Twoją spółkę LTD podlegają opodatkowaniu rocznym podatkiem dochodowym Corporation Tax. Wysokość podatku należnego zależy oczywiście od wysokości uzyskiwanych zysków. Zyskiem jest w tym przypadku przychód przedsiębiorstwa, pomniejszony o koszty uzyskania.