Inne usługi prawne, Usługi prawne po Polsku

Porady prawne, Swoboda przedsiębiorczości, Usługi prawne po Polsku w UK

Swoboda przedsiębiorczości jest jedną z czterech podstawowych swobód zagwarantowanych przez jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. Jest ona uregulowana w szczególności przez art. 49 i art. 54 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U.2004.90.864/2).

Na podstawie powyższych regulacji prawnych jakiekolwiek ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane.

Swoboda przedsiębiorczości opiera się przede wszystkim na podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej, zarówno tej prowadzonej na własny rachunek jak i zakładaniu i zarządzaniu spółkami prawa cywilnego i handlowego na takich samych warunkach jak obywatele danego Państwa członkowskiego.
Prawa związane z zasadą swobody przedsiębiorczości przysługujące obywatelom krajów Unii Europejskiej:
1) swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami UE (prawo wjazdu oraz pobytu) w związku z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej
2) prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek
3) zakładanie spółek oraz innych przedsiębiorstw, a także zarządzania nimi na terenie innych krajów UE
4) wykupywanie istniejących już spółek lub innych przedsiębiorstw
5) tworzenie oddziałów, agencji, przedstawicielstw, filii itp. na terenie innych krajów UE
7) ochrona własności intelektualnej (znak handlowy, patent europejski)
6) korzystanie z zasady ‘’ narodowego traktowania‘’, która pozwala na traktowanie na tych samych warunkach, co obywatele kraju, w którym działalność gospodarcza jest zakładana i prowadzona

 

CENNIK

Porady prawne: Zlecenie sprawy rozpoczyna bezpłatna wstępna konsultacja, w trakcie której oceniamy zakres koniecznej pomocy jak również jej koszt.

Opisz Swoją sprawę wycenę otrzymasz do 24h
legaldept[at]accountancylondon.co

Podczas konsultacji ustalamy sposób wynagrodzenia: wynagrodzenie ryczałtowe lub rozliczenia w systemie godzinnym. Wynagrodzenie zryczałtowane jest stosowane w sprawach, w których można z góry określić przypuszczalny zakres prac i ich wymiar czasowy.

 

Skontaktuj sie z Naszymi prawnikami, poznaj Swoje prawa, Skontaktuj sie z naszymi prawnikiami juz dzis!
Financial Republic uslugi prawne po Polsku w UK