Kim jest dyrektor spółki?

Każda spółka LTD musi mieć przynajmniej jednego dyrektora. Dane dyrektora spółki należy wskazać już w procesie rejestracji firmy.

 

Oprócz dyrektora, spółka może posiadać także sekretarza, przy czym nie może być to jedna i ta sama osoba. Jeżeli w firmie jest dwóch dyrektorów – dopuszczalne jest, aby jeden z nich pełnił jednocześnie funkcję sekretarza. Zarówno dyrektor, jak i sekretarz spółki są jej pracownikami. W związku z czym przysługuje im wynagrodzenie za pracę i ciąży na nich obowiązek płacenia podatku oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Dyrektor spółki LTD wraz z jej sekretarzem tworzą zarząd. Zarząd jest mianowany przez udziałowców, według ich własnego uznania. Spółka może mieć tylko jednego udziałowca, który jednocześnie będzie pełnił funkcję dyrektora.

 

Dyrektor nie musi spełniać wymogów formalnych pod względem wykształcenia, umiejętności, czasu pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, czy stanu majątkowego. Nie może on być jednak bankrutem, którego nie przywrócono do brytyjskich praw. Generalizując, dyrektorem spółki LTD może zostać każda osoba fizyczna, w wieku powyżej lat 16-tu. Górna granica wieku dyrektorów nie jest prawnie określona.