Kim jest udziałowiec spółki?

Udziałowcem w spółce jest osoba fizyczna, posiadająca udziały, tj. akcje tej spółki. W spółkach LTD udziałowcami są najczęściej sami założyciele i tym samym właściciele przedsiębiorstw. Jednak udziały w spółkach mogą posiadać również inne osoby fizyczne oraz inne spółki. Co do ilości udziałowców w spółce – prawo brytyjskie nie stawia żadnych wymogów formalnych. Jeżeli chcesz pozostać jedynym udziałowcem w swojej spółce – jesteś zobligowany do pełnienia funkcji dyrektora tej firmy. Wówczas też zyski generowane przez spółkę (po odprowadzeniu należnego podatku) pozostają wyłącznie w Twoich rękach. W sytuacjach, kiedy udziałowców jest więcej – zyski spółki dzieli się pomiędzy nich, zgodnie z zapisami dokonanymi w statucie spółki i wypłaca dywidendy.