Limited Company

Limited Company – jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gdzie wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania finansowe spółki.

Pamiętaj jednak, że spółka Limited musi prowadzić comiesięczną, szczegółową księgowość oraz nie obowiązują ją kwoty wolne od podatku. Oznacza to, że od uzyskanego dochodu musi zapłacić 20% podatek.

 

Firma Limited musi mieć:

  • zarejestrowanego dyrektora;
  • wspólników (może być jeden);
  • unikalną nazwę;
  • adres do rejestracji:
  • oraz określoną liczbę udziałów.

 

 

  • Formularz IN01, który zawiera najważniejsze dane na temat firmy, w tym adres siedziby, szczegółowe informacje na temat dyrektorów i akcjonariuszy, a także informacje na temat kapitału zakładowego.

  • Statut spółki przedstawiający w zarysie, jak firma będzie działać, a także uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i dyrektorów.

  • Dokument założycielski spółki przedstawiający potwierdzenie wszystkich subskrybentów o zamiarze utworzenia spółki

Comments are closed.