Ochrona Majątku Przed Egzekucja i Komornikiem

Ochrona Majątku Przed Egzekucja I Komornikiem

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się ryzykiem wynikającym ze zdarzeń losowych, które mogą przyczynić się do braku jakichkolwiek korzyści płynących z prowadzenia własnego biznesu. Czasami zdarza się, że właściciel traci zainwestowane pieniądze oraz swój prywatny majątek.

Czy można ochronić swój majątek?

Prowadząc działalność jedno osobową, w której nie ma rozdzielności majątku firmowego i prywatnego właściciel odpowiada za ewentualne zobowiązania działalności swoim majątkiem. W przypadku spółek jawnych i partnerskich sytuacja jest podobna, w związku z czym wspólnicy również ponoszą odpowiedzialność majątkową.

Idealnym rozwiązaniem zabezpieczającym nasz dorobek jest założenie spółki Limited Liability Company po czym sprzedanie jej 100% udziałów spółce w Anglii - Limited, która jest odpowiednikiem polskiej spółki ZOO. W nowej spółce LTD obejmuje całe udziały polskiej spółki. Dzięki temu 100% udziałowcem spółki polskiej jest angielska spółka LTD.

Egzekucja komornicza

Teoretycznie komornik może przeprowadzić egzekucje w spółce LTD, jednak wiąże się to z dużymi kosztami, a cały proces trwa bardzo długo. Zanim komornik przystąpi do jakichkolwiek czynności musi zawiadomić spółkę o zajęciu komorniczym, co wiąże się z kosztami korespondencji do Anglii. Konieczne jest również wpisanie zajęcia do Companies House, co zazwyczaj jest dużym utrudnieniem dla komornika, gdyż wymaga pomocy sądowej. Czasami zdarza się, że komornik rezygnuje z egzekucji ze względu na duże koszty całego procesu.

 

Comments are closed.