Podstawy prawne przejscia pod brytyjski system ubezpieczenia emerytalno zdrowotnego

Podstawy prawne przejscia pod brytyjski system ubezpieczenia emerytalno zdrowotnego

PODSTAWY PRAWNE PRZEJSCIA POD BRYTYJSKI SYSTEM UBEZPIECZENIA

Wiedzac, jak wazne dla kazdego Przedsiebiorcy jest poczucie bezpieczenstwa i stabilnosci przy stosowaniu nawet najbardziej kreatywnych programow i rozwiazan finansowo-ksiegowych, przedstawiamy Panstwu podstawy prawne dajace gwarancje, ze stosowane przez nas rozwiazania zapewniaja naszym Klientom bezpieczeństwo i ochrone.

 

Nasze biuro poleca poparta ustawodawstwem unijnym usluge, gwarantujaca mozliwosc placenia mniejszej skladki ubezpieczeniowo - emerytalnej pozostajac ubezpieczonym oraz posiadajac wszystkie prawa emerytalne.

 

Kazde z 25 panstw Unii Europejskiej ma swoj wlasny system zabezpieczenia spolecznego. Dla osob, ktore w swojej karierze zawodowej podlegaja roznym systemom ubezpieczen w roznych panstwach UE, ta wielosc systemow powodowalaby negatywne konsekwencje. Konieczne wiec stalo sie takie skoordynowanie systemow zabezpieczenia spolecznego, ktore pozwolilo na wyeliminowanie kolizji przepisow prawnych w tym zakresie.

 

Zasada ogolna - stosowanie prawa miejsca pracy
Mozna ją okreslic jako zasade jednosci stosowanego prawa poniewaz, osoba podlega ustawodawstwu ubezpieczeniowemu tylko jednego panstwa. Czynnikiem decydujacym jest miejsce wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris).

 

I tak, zgodnie z podstawa prawna do 01.05.2010r.:
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.06.1971r. wraz z nowelizacja z dnia 29.04.1999r., ktora okresla:
„pracownicy najemni i osoby prowadzace dzialalnosc na wlasny rachunek przemieszczajace sie we Wspolnocie powinni byc objeci systemem zabezpieczenia spolecznego tylko jednego Panstwa Czlonkowskiego...”.

Council Regulation (EC)No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
“Whereas employed persons and self-employed persons moving within the Community should be subject to the social security scheme of only one single Member State…”

 

Podstawa prawna po 01.05.2010r.:
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego,
zaczelo obowiazywac od 1 maja 2010r. W nowym dotyczy nas art. 13 pkt.4., ktory okresla:
„Osoba, ktora normalnie wykonuje prace najemna i prace na wlasny rachunek w roznych Panstwach Czlonkowskich podlega ustawodawstwu Panstwa Czlonkowskiego, w ktorym wykonuje swa prace najemna lub, jezeli wykonuje taka prace w dwoch lub w kilku Panstwach Czlonkowskich, ustawodawstwu okreslonemu zgodnie z przepisami ust.1.”

 

Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems
“A person who normally pursues an activity as an employed person and an activity as a self-employed person in different Member States shall be subject to the legislation of the Member
State in which he/she pursues an activity as an employed person or, if he/she pursues such an activity in two or more Member States, to the legislation determined in accordance with
paragraph 1.”

 

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009r. dotyczace wykonywania rozporzadzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego.

 

Regulation (EC) No 987/2009 the European Parliament and of the Council of 16 September 2009laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems.