Rejestracja spółek LTD – Zalety Spółek LTD

Zalety Spółek LTD

  • Korzyści finansowe

Niepodważalną zaletą założenia spółki LTD jest oszczędność pieniędzy. Od 06.04.2018 kwota wolna od podatku w Anglii wynosi 11 850 funtów. Kwota ta jest progiem otrzymywanych zarobków, od których nie opłaca się składek na ubezpieczenie. Pensja, którą otrzymuje dyrektor spółki LTD, jest wliczana w przychody spółki. W sytuacji, gdy przychody będą inwestowane z powrotem w firmę, bądź przeznaczone na wypłatę dla dyrektorów spółki LTD, to wraz z końcem roku podatkowego można uniknąć odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych w UK.

  • Brak odpowiedzialności majątkowej

W sytuacji, gdy spółka Limited Company zaciągnie długi, to dyrektorzy oraz udziałowcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej. W przypadku kredytu udzielonego firmie bank bierze na siebie pełne ryzyko.

Comments are closed.