Obowiązki dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie obowiązki mają dyrektorzy spółki?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi powołać co najmniej jednego dyrektora, który jednocześnie może być współudziałowcem spółki. Dyrektorem nie może być osoba, która została już wykluczona jako dyrektor spółki, upadły dłużnik przywrócony do praw po spłaceniu zobowiązań oraz osoba poniżej 16 roku życia. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą już powoływać sekretarza.

 

Dyrektorzy są odpowiedzialni za:

  • powiadamianie Companies House o zmianach w strukturze;
  • zarządzanie firmą.

Rozliczenie w Companies House musi być dokonywane raz na rok przed żądanym dniem, w przeciwnym razie będzie naliczona kara.

 

Firma Limited Company musi także raz na rok informować HM Revenue & Customs, za pomocą rocznego zeznania (Corporation Tax), o wszelkich dochodach podlegających opodatkowaniu, zyskach oraz wydatkach firmy.
Dyrektorzy spółki są pracownikami firmy, a zatem osoby te muszą płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne – class 1. Zyski ze spółki są zazwyczaj wypłacane akcjonariuszom w postaci dywidendy .

 

Rejestracja Limited Company

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem prawa i zgodnie z prawem, jest odpowiedzialna za własne działania. Jej finanse są całkowicie odseparowane od jego właściciela (właścicieli). Spółka taka może mieć jednego lub wielu udziałowców, ale akcje nie mogą być sprzedawane publicznie (np. na giełdzie), spółki akcyjne, oczywiście, mogą to robić. Ryzyko porażki Ltd jest ograniczone do pieniędzy, które zainwestowaliwspółudziałowcy w firmę. Jednakże, jesteś odpowiedzialny za pożyczki bankowe, jeśli osobiście gwarantujesz za danę spółkę.

Comments are closed.