Roczne sprawozdanie spółki LTD Annual Return

Pod odpowiedzialnością karną, dyrektor (Company Director) i sekretarz (Company Secretary) spółki z o. o. (Ltd) są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań spółki (Annual Return) w rejestrze firm (Companies House). Obowiązują przy tym ściśle określone terminy.

 

Roczne sprawozdanie spółki (Annual Return) należy złożyć w rejestrze firm (Companies House) w ciągu 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki z o. o. (Ltd), lub od daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego.

 

Z odpowiednim wyprzedzeniem rejestr firm (Companies House) wysyła na adres głównej siedziby spółki (Registered Office), przypomnienie o terminie złożenia rocznego sprawozdania spółki z o. o. (Annual Return).

 

Jeżeli spółka z o. o. (Ltd) nie złoży swojego rocznego sprawozdania (Annual Return), rejestr firm (Companies House) może uznać, że nie prowadzi już działalności gospodarczej i skreślić ją z listy spółek.

 

Roczne sprawozdanie spółki z o. o. (Annual Report) zawiera podstawowe informacje o spółce z o. o. (Ltd) na dany moment, jak:

 • Nazwę spółki
 • Numer rejestracyjny
 • Datę sporządzania rocznych sprawozdań (Made-up Date)
 • Główny przedmiot działalności gospodarczej (Principal Business Activity)
 • Rodzaj spółki – prywatna (Private), czy akcyjna (Public)
 • Adres głównej siedziby spółki (Registered Office)
 • Adresy innych lokalizacji używanych przez spółkę, przykładowo do przechowywania dokumentacji księgowej
 • Dane sekretarza spółki (Company Secretary), zarówno osoby fizycznej, jak i korporacji (firm)
 • Dane dyrektorów spółki (Company Director), zarówno osób fizycznych, jak i dyrektorów korporacyjnych (firm)
 • Stwierdzenie, czy udziały spółki są przedmiotem obrotu na regulowanym rynku (Traded Company)
 • Oświadczenie na temat kapitału zakładowego (Share Capital), wraz z następującymi danymi:

– Ilości udziałów

– Nominalna wartość wszystkich udziałów

– Rodzaje udziałów, ich ilość i nominalna wartość w każdym rodzaju oraz związane z nimi prawa głosu

– Ilość udziałów spłaconych w całości (wykupionych) i nieopłaconych w całości (nie wykupionych).

 • Dane udziałowców (Shareholder). Spółka z o. o. (Ltd) jest zobowiązana dostarczyć do rejestru firm (Companies House) pełną listę udziałowców wraz ze swoim pierwszym rocznym sprawozdaniem (Annual Return) i następnie, co trzecie roczne sprawozdanie. W pozostałych dwóch rocznych sprawozdaniach, spółka z o. o. (Ltd) musi zgłaszać jedynie zmiany w składzie udziałowców.

Z powyższego zestawu wynika, że roczne sprawozdanie spółki z o, o. (Annual Return) w zasadzie potwierdza dane, które rejestr firm (Companies House) już otrzymał w ramach dokumentacji rejestracyjnej spółki z o. o. (Ltd) i późniejszych formularzy, informujących o zmianach siedziby spółki, zarządu lub kapitału zakładowego.

 

Nowe dane, które mogą znaleźć się w rocznym sprawozdaniu spółki z o. o. (Annual Return), dotyczą jedynie transferu udziałów i ewentualnej zmiany przedmiotu działalności spółki. Aby zmienić inne dane zawarte w rocznym sprawozdaniu spółki z o. o. (Annual Return), należy równolegle z rocznym sprawozdaniem (Annual Return) dostarczyć odpowiednie formularze zmian.

 

Rejestr firm (Companies House) ma prawo odrzucić roczne sprawozdanie spółki z o. o. (Annual Return), jeżeli nie zawiera wymaganych danych. Natomiast, jeżeli roczne sprawozdanie spółki z o. o. (Annual Return) jest kompletne, ale zawarte w nim informacje nie zgadzają się z aktualnymi danymi rejestru firm (Companies House), urząd może przyjąć sprawozdanie z adnotacją niezgodności z oficjalnym stanem.

Comments are closed.