Wykreślenie spolki z rejestru firm

Spółka Ltd może zwrócić się do rejestru firm Companies House o wykreślenie z listy spółek Strike off , co jest równoznaczne z rozwiązaniem spółki Dissolution . Powody podjęcia takiej decyzji, mogą być bardzo różne i nie są one oceniane przez rejestr firm (Companies House). Nie mniej jednak, spółkę z o. o. (Ltd) można rozwiązać jedynie po spełnieniu szeregu formalnych wymogów, które przewidują przepisy rejestru firm (Companies House).

 

Wniosek o skreślenie spółki  Ltd z listy firm, może złożyć:

 • Dyrektor spółki (Company Director), jeżeli spółka posiada tylko jednego dyrektora.
 • Większość dyrektorów spółki, jeżeli spółka posiada kilku dyrektorów.

Wniosek o wykreślenie spółki Ltd z listy spółek prowadzonej przez rejestr firm (Companies House), nie można złożyć, jeżeli spółka w poprzednich 3 miesiącach:

 • Prowadziła jakąkolwiek działalność gospodarczą.
 • Zmieniła nazwę.
 • Zadysponowała swoim majątkiem lub prawami, które posiada.
 • Zaangażowała się w jakiekolwiek działania, oprócz tych, które są konieczne do wykreślenia spółki z rejestru firm.

Oprócz tego, wykreślenie spółki Ltd z rejestru firm jest niemożliwe, jeżeli:

 • Toczy się w stosunku do niej postępowanie upadłościowe (Insolvency).
 • Jest stroną ugody z wierzycielami (Creditor) lub udziałowcami (Shareholder).

Wykreślenie spółki z o. o. (Ltd) z listy spółek nie jest alternatywnym rozwiązaniem dla procedury upadłościowej (Insolvency), ponieważ nawet, jeżeli spółka z o. o. (Ltd) jest wykreślona z rejestru firm, wierzyciele mogą złożyć wniosek o jej przywrócenie na listę spółek.

 

Po wykreśleniu i rozwiązaniu spółki z o. o., cały jej majątek przechodzi na własność skarbu państwa (Crown). Konta bankowe spółki zostają zamrożone, a środki, które się na nich znajdują, zostają przekazane do skarbu państwa.

 

Przed złożeniem wniosku do rejestru firm (Companies House), wskazanym jest, aby o tej decyzji powiadomić wszystkie zainteresowane osoby i organizacje, w tym udziałowców spółki, wierzycieli, urząd skarbowy (HMRC), lokalne urzędy i właścicieli wynajmowanych nieruchomości.

 

Dyrektor spółki Ltd , który składa wniosek o jej wykreślenie z listy spółek, powinien w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku w rejestrze firm (Companies House), powiadomić:

 • Członków (udziałowców) spółki (Member/Shareholder)
 • Aktualnych i przyszłych wierzycieli (Creditor)
 • Dyrektorów spółki (Company Director), którzy nie są sygnatariuszami wniosku o wykreślenie spółki z rejestru firm.
 • Osoby zarządzające pracowniczym funduszem emerytalnym
 • Pracowników spółki (Employee).

Po otrzymaniu wniosku o wykreślenie spółki Ltd z listy spółek, rejestr firm (Companies House):

 • Sprawdza, czy wniosek jest autentyczny, informując główną siedzibę spółki z o. o. (Registered Office) o złożonym przez dyrektora/dyrektorów spółki wniosku.
 • Umieszcza kopię wniosku w publicznej dokumentacji spółki z o. o. (Ltd) i
 • Publikuje wniosek w dzienniku urzędowym (Gazette), aby każdy zainteresowany mógł wnieść sprzeciw przeciwko rozwiązaniu spółki z o. o. (Ltd).

Comments are closed.