Opodatkowanie spółek offshore

Podatki spółki offshore, jako odrębnej osoby prawnej, są rozliczane odrębnie od podatków wspólników. Podatek spółka płaci w kraju rejestracji. Może on być naliczany procentowo w stosunku od jej dochodu, w postaci ryczałtu lub może zostać zupełnie zwolniona z opodatkowania.

 

Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj:

  1. www.rejestracjaspolkionline.co.uk
  2. www.rajepodatkowe.co.uk
  3. www.zalozeniefirmy-online.pl

Po zapłaceniu podatku bądź ryczałtu, reszta dochodu może być przeznaczona na działalność firmy lub wypłacona jej udziałowcom w postaci dywidendy. Jednakże w chwili wypłacenia dywidendy osoba ją otrzymująca uzyskuje przychód, który jest obciążony podatkiem dochodowym obowiązującym na terytorium jej zamieszkania.

W związku z utajnieniem danych spółek rejestrowanych w rajach podatkowych organy podatkowe nie są w stanie kontrolować przepływu kapitału między spółką a jej udziałowcami, a więc nie są w stanie udowodnić ewentualnego ukrycia dochodu przez osobę otrzymującą taką dywidendę.

Jeśli dywidenda nie została wypłacona, a całość zysków spółki przeznaczono na działalność firmy, na jej udziałowcach nie ciąży żaden obowiązek podatkowy.

Comments are closed.