Rejestracja spółki offshore

Rozpoczęcie działalności na terytorium offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Najczęściej wykorzystywanym jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy.

Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj:

  1. www.rejestracjaspolkionline.co.uk
  2. www.rajepodatkowe.co.uk
  3. www.zalozeniefirmy-online.pl

Obecnie jest wiele firm oferujących usługi w zakresie sprzedaży i rejestracji gotowych firm offshore. Należy przestrzec przed firmami oferującymi wyżej wymienione usługi, które oferują zbyt tanie usługi i przekonują o braku opłat w przyszłości. W każdym kraju wymagany jest czy to podatek czy specjalna opłata.

Opłacie podlega także obecność agenta reprezentującego zarejestrowaną firmę w danym państwie. Firmy nie płacące rocznych opłat mogą zostać przesunięte w kategorię firm rezydenckich lub zostać wykreślone z rejestru. Działanie takie może spowodować zamrożenie firmowych kont w bankach, z powodu nie otrzymania potwierdzeń corocznej rejestracji.

Czas trwania rejestracji spółki w raju podatkowym jest uzależniony od poszczególnych jurysdykcji i wynosi od 24 h do miesiąca.

Comments are closed.