Spółki offshore

Pod pojęciem "spółek offshorowe" rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii "rajów podatkowych".

 

Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj:

  1. www.rejestracjaspolkionline.co.uk
  2. www.rajepodatkowe.co.uk
  3. www.zalozeniefirmy-online.pl

 

Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom zagranicznym maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności, przy zachowaniu minimum obowiązków administracyjnych.

 

Raje, oazy lub azyle podatkowe, są to nazwy potocznie używane na określenie grupy krajów lub terytoriów zależnych, w których istnieją szczególnie korzystne warunki dla założenia firmy i prowadzenia interesów, ze względu istniejące w nich ustawodawstwo podatkowe (opodatkowanie jest niskie lub nawet go nie ma). Kraje te lub terytoria przyciągają przedsiębiorców oferując zwolnienia z podatków dochodowych lub udzielając w nich zwolnienia. Ponadto gwarantują one bezpieczeństwo działalności gospodarczej i oferują anonimowość dla inwestorów.

Raje podatkowe są zwane także „jurysdykcjami offshore” lub „strefami offshore”. Dosłowne tłumaczenia słowa „offshore” oznacza „poza lądem”. Spółka „offshore” to podmiot, który jest zarejestrowany w raju podatkowym, natomiast centrum jej działalności ulokowane jest poza jego granicami. Raje podatkowe oferują takim firmom liczne udogodnienia finansowe i administracyjne.

Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu/dokonania obrotu).

 

Jednocześnie, w odniesieniu do pewnych rodzajów osób prawnych zarejestrowanych w niektórych rajach podatkowych:

  • brak jest obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • brak jest obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej,

  • istnieje możliwość powoływania osób prawnych do zarządu,

  • istnieje możliwość odbywania posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego,

  • brak jest obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze.

Operacja otwarcia działalności gospodarczej za pomocą spółki offshore może odbyć się w sposób całkowicie "zdalny" i nie wymaga nawet fizycznego opuszczenia granic Polski.

Pomimo dużych odległości geograficznych spółka offshore jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od właściciela nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce.

Comments are closed.