Utrzymywanie zarejestrowanej siedziby spółki Offshore

Siedziba spółki Offshore

Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia innych wymogów. Jednym z nich jest obowiązek utrzymywania zarejestrowanej siedziby, której to adres powinien znajdować się w oficjalnych dokumentach spółki, a o jego zmianach należy powiadamiać organ rejestrowy.

Spółkę w rajach podatkowych zarejestrujesz On-Line tutaj:

  1. www.rejestracjaspolkionline.co.uk
  2. www.rajepodatkowe.co.uk
  3. www.zalozeniefirmy-online.pl

W siedzibie powinny się znajdować niektóre dokumenty spółki. Posiadanie miejsca siedziby jest tylko wymogiem formalnym, spółka może prowadzić działalność z innego biura zlokalizowanego w dowolnym miejscu.

W niektórych jurysdykcjach podatkowych wymagane jest żeby spółka sporządzała deklaracje podatkowe oraz wyznaczała zarejestrowanego agenta lub sekretarza (w niektórych rajach podatkowych wymagane jest aby był to miejscowy obywatel). Jednym z podstawowych wymogów jest obowiązek wyznaczenia zarządu, którego liczebność jest okreslona przepisami prawa (w niektórych rajach podatkowych wymagane jest, aby część lub całość zarządu składała się z obywateli miejscowych).

W zależności od jurysdykcji nakładany jest odmienny zakres obowiązków prowadzenia rachunkowości i audytu. W różnym stopniu są też uregulowane przepisy w zakresie archiwizowania przez organ rejestrowy informacji o spółce i przedsiębiorcach oraz poufności danych.

Przedsiębiorcy rozważający możliwość uruchomienia swoich firm w rajach podatkowych, powinni uwzględnić wszelkie międzynarodowe przepisy prawne oraz regulacje kraju rodzimego odnoszące się do inwestowania i prowadzenia interesów przez osoby krajowe za granicą.

Comments are closed.