Rozliczenie Self Assessment

Rozliczenie Self Assessment

Polskie biuro rachunkowe w Anglii, służy pomocą w rozliczeniu rocznym Self Assessment. Dotyczy ono osób prywatnych i obejmuje okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku kolejnego. Rozliczenie może być złożone w formie papierowej oraz elektronicznej. Jednak należy przestrzegać dat jego złożenia:

  • forma papierowa- do 31 października
  • forma elektroniczna- do 31 stycznia

Istnieje kilka wyjątków, gdzie rozliczanie osób prywatnych nie jest konieczne. W związku z tym z pewnością przyda się pomoc doradcy polskiego biura rachunkowego, który posiada obszerną wiedzę prawną. Osoby pracujące na etacie i zarabiające poniżej 100,000 funtów rocznie nie mają obowiązku rozliczania się ( istnieje kilka wyjątków).

Kto powinien dokonać rozliczenia Self Assessment?

Rozliczenie Self-Assessment dotyczy każdego, kto oprócz dochodów jako pracownik- Employee uzyskał inne dochody w danym roku podatkowym. Bardzo często zdarza się, że dyrektor spółki LTD oprócz wypłaty pobiera dywidendy i benefity, w związku z czym musi dokonać rozliczenia Self Assessment. Rozliczeniem tym objęte są również osoby prowadzące działalność typu Parentship, które oprócz złożenia wspólnego zeznania podatkowego musza rozliczyć się oddzielnie.

Polskie biuro księgowe pomaga w procesie rejestracji do Self Assessment oraz uzyskaniu numeru NIN- National Insurance number. Podsumowując rozliczenia nie muzą składać osoby zatrudnione na etacie, czyli Employees, ponieważ są rozliczane przez swojego pracodawcę. Składając zeznanie podatkowe Self Assessment ważne jest, by podać wszystkie źródła dochodu.

Comments are closed.